A+ R A-
15 Οκτωβρίου 2018
Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 20:25

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

|

Γεωθερμικό Πεδίο Συκεών.

Αυτή η ευκαιρία, δεν πρέπει να πάει χαμένη...

 

 

 

 

 

 

 

 

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥ

πρώην πρόεδρου

του ΤΕΙ Ηπείρου

 

 

Η παρούσα κατάσταση των γεωθερμικών αποθεμάτων της περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι η ιδανικότερη αφού δεν υφίσταται καμία ενεργειακή εκμετάλλευσή τους από την πολιτεία και από τους υπόλοιπους αρμοδίους φορείς. Αυτό συμβαίνει παρά την ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων τόσο στην περιοχή της Κόνιτσας όσο και της Άρτας. Στην Κόνιτσα υπάρχουν κατ’ελάχιστο δύο γεωθερμικές πηγές με δυνατότητα αξιοποιήσεως τους για παραγωγή θερμότητος τόσο σε οικίες όσο και σε ιχθυοτροφικές παραγωγικές μονάδες.

Βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων τα υπάρχοντα γεωθερμικά πεδία της περιοχής είναι τα εξής:

α. Οι Πηγές Καβασίλων: έχουν θερμοκρασία αέρος 28,1 οC και θερμοκρασία ύδατος 28,1 οC.

β. Οι πηγές Αμάραντου: Ευρίσκονται βόρεια της Κόνιτσας και έχουν θερμοκρασία ατμού 32 οC.

γ. Οι πηγές Συκεών (200 μέτρα νότια του χωριού Συκιές και περίπου 15 Km νότια της Άρτας): Εκεί έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα τέσσερεις ερευνητικές γεωτρήσεις σε βάθος 320 μέτρων. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία ήταν απόρροια των ερευνών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή την 20η και την 21η Οκτωβρίου 1998, φάνηκε καθαρά η δυνατότητα αντλήσεως ύδατος έως και 100 κυβικά μέτρα ανά ώρα θερμοκρασίας 55 οC περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κανονική γεωθερμική βαθμίδα είναι 3,3 οC / 100 m, ενώ στην περιοχή ενδιαφέροντος η τιμή της υπολογίζεται στους 17 οC / 100 m περίπου. Το βεβαιωμένο αυτό γεωθερμικό πεδίο Συκιών έχει έκταση 1 Km2. Η έρευνα για την πιθανή εύρεση και άλλων κοιτασμάτων γεωθερμικών πεδίων στην ευρύτερη περιοχή συνεχίσθηκε με ολοένα και πιο αυξανόμενο ρυθμό.

Γεωθερμικό πεδίο Νομού Άρτας

Το γεωθερμικό πεδίο το οποίο προσδιορίσθηκε με νέες τεχνικές μεθόδους στην περιοχή Συκιές Άρτας έχει έκταση 10 km2 και το πιθανόν υπάρχον να επεκτείνεται σε βάθος 280 μέτρων.

Το πάχος του ζεστού υδροφορέος είναι μεγαλύτερο των 40 μέτρων και η παροχή του ρευστού σε μία γεώτρηση έρευνας - παραγωγής μετρήθηκε μεγαλύτερη των 70 m3/h που ισοδυναμεί θερμικά με 1300 Τ.Ι.Π. ανά έτος περίπου και μπορεί να φθάσει μέχρι τους 4000 Τ.Ι.Π. ανά έτος. Η μέση γεωθερμική βαθμίδα υπολογίζεται ότι είναι 11 °C/ 100 m δηλαδή μεγαλύτερη της τριπλάσιας κανονικής γεωθερμικής βαθμίδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κανονική γεωθερμική βαθμίδα είναι 3,3 οC / 100 m.

Οι υδροφόροι σχηματισμοί οι οποίοι εντοπίσθηκαν σε βάθη 280-320 μέτρων έχουν θερμοκρασίες ρευστών οι οποίες ξεπερνούν τους 45 °C. Για το πεδίο αυτό υπάρχουν άριστες προοπτικές αξιοποιήσεως σε πολλούς τομείς.

Οι έρευνες στον Νομό της Άρτας ξεκίνησαν το 1996 μέσω χρηματοδοτήσεως από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ( Γ ΚΠΣ ). Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την εύρεση στην περιοχή μεγάλων ποσοτήτων ύδατος θερμοκρασίος άνω των 50 οC. Αυτές μπορεί να αξιοποιηθούν σε διάφορα πεδία και ιδίως στον χώρο των καλλιεργειών οι οποίες είναι τόσο απαραίτητες για τον νομό.

Υπάρχει παράλληλα και η πιθανότητα επεκτάσεως του εν λόγω γεωθερμικού πεδίου η οποία θα φθάνει τα 53,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα με θερμοκρασίες από 25 οC έως 50 οC. Η μέση θερμοκρασία είναι 38 οC και τα αποθέματα του γεωθερμικού ρευστού ανέρχονται σε 42 x 107 και αντιστοιχούν σε 760.000 Τ.Ι.Π.

Η αξιοποίηση της ενεργειακής αυτής πηγής μπορεί να έχει σε τοπικό επίπεδο σημαντικά και πολύ θετικά αποτελέσματα στην κάλυψη ενεργειακών παραγωγικών δραστηριοτήτων, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, στην μείωση της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος και στην μείωση της εξαρτήσεως από τα υγρά καύσιμα, αλλά και στην προώθηση της «πράσινης αναπτύξεως» στην περιοχή μας.

Παράλληλα οι νέες τεχνικές εξορύξεως, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, μπορεί να παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα. Οι έρευνες αυτές σε μεγάλο βάθος έχουν μικρότερο κόστος από παλαιότερα, αλλά παρόλα όμως αυτό εξακολουθεί να παραμένει πολύ υψηλό.

Πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζει τους ειδικότερους όρους της άδειας διανομής της θερμικής ενέργειας από την εκμετάλλευση γεωργικού δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι όροι αυτοί, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, είναι οι εξής:

α. Για κάθε εκμισθούμενο δικαίωμα διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου, χαμηλής θερμοκρασίας, δύναται να εκδοθεί μία και μόνη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για αποκλειστική χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχος της άδειας διανομής ορίζεται ο μισθωτής του πεδίου.

β. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η κατάθεση τεχνοοικονομικής μελέτης στην οποία θα περιλαμβάνεται και χρονοδιάγραμμα ολοκληρώσεως εργασιών, καθώς και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

γ. Για την έναρξη κάθε εργασίας εγκαταστάσεως δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας και του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται η εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που διέπουν την διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού, την δραστηριότητα διανομής γεωθερμικής ενέργειας και την άσκηση δραστηριοτήτων σε αγροτικές και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

δ. Ο αδειούχος οφείλει να τηρεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών και να προβεί σε συνδέσεις με καταναλωτές και να τηρεί απαρέγκλιτα, με ποινή προσωρινής ή οριστικής ανακλήσεως (αφαιρέσεως) της άδειας, τα προβλεπόμενα και τις δεσμεύσεις της εγκεκριμένης τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης και αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και να διαθέτει την αναγκαία τεχνική και οργανωτική δομή προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση βλαβών.

ε. Ο κάτοχος της άδειας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών ως προς τους όρους συνδέσεως, και ιδιαίτερα ως προς τους όρους της συμφωνίας με τους οποίους τιμολογεί την παρεχόμενη θερμική ενέργεια.

Αξιολόγηση δεδομένων

Το γεωθερμικό πεδίο Συκεών το οποίο εκλύεται από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα είναι χαμηλής θερμοκρασίας. Το βεβαιωμένο πεδίο έχει προσδιορισθεί στην περιοχή της γεωτρήσεως των Συκεών, καθώς και στις περιοχές κοντά στο Πολύδροσο και στην Βίγλα (Σχήμα 17).

Επίσης υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις και για το υπόλοιπο πεδινό μέρος της πεδιάδας της Άρτας. Οι κυριότερες άμεσες χρήσεις της γεωθερμίας είναι η λουτροθεραπεία, η θέρμανση χώρων, η τηλεθέρμανση, οι υδατοκαλλιέργειες και οι αγροτικές εφαρμογές. Επειδή η θερμοκρασία του ύδατος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών ή για την αντιπαγετική προστασία, καθώς και για ιχθυοκαλλιέργειες). Για τον λόγο αυτό η πιο απλή συνηθισμένη γεωθερμική εφαρμογή στον αγροτικό τομέα είναι η θέρμανση θερμοκηπίων η οποία αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως επιτυχώς σε πολλές άλλες χώρες.

geothermia-33-a

Σχήμα 18:.Εφαρμογή γεωθερμίας στην γεωργία

Για την σωστή βελτίωση και ανάπτυξη των φυτών στα θερμοκήπια πρέπει να υπάρχει σωστή ένταση του φωτός, ιδανική συγκέντρωση CO2, καθώς και η κατάλληλη υγρασία του εδάφους και του αέρος.

Όπως τα εδάφη της περιοχής, όπου είναι το διαπιστωμένο γεωθερμικό πεδίο, είναι γόνιμα και εύφορα. Στην περιοχή αναπτύσσονται δενδρώδεις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, (πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές), ακτινίδιας, Ελιάς και μηδικής, καθώς και ετήσιες καλλιέργειες) όπως ο αραβόσιτος. Απουσιάζουν σχεδόν παντελώς οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Το γεωθερμικό πεδίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση θερμοκηπίων, για την καλλιέργεια όλων των κηπευτικών ειδών τα οποία χρειάζεται η ελληνική και η ευρωπαϊκή αγορά, από λαχανοκομικά μέχρι ανθοκομικά. Με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι ελλειμματική στα προαναφερόμενα είδη θα μπορούσε η πεδιάδα της Άρτας της οποίας σχεδόν το ήμισυ των εδαφών της είναι ακαλλιέργητα να καταστεί όπως η Αλμερία στην Ισπανία, δηλαδή η ατμομηχανή της γεωργίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Η πεδιάδα αυτή θα μπορούσε να γίνει σημαντικός λαχανόκηπος και ο ανθόκηπος στην Ευρώπη.

Το κόστος θερμάνσεως των θερμοκηπίων με την χρήση γεωθερμίας είναι το μισό από εκείνο της θερμάνσεως αυτών με κλασσικούς τρόπους. Ακόμη, όπως φαίνεται από το διάγραμμα των θερμοκρασιών, ουσιαστικά η χρήση της γεωθερμίας δεν θα χρειάζεται στα θερμοκήπια πια για πολύ καιρό, παρά μόνο για διάστημα τεσσάρων μηνών αφού σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια του υπολοίπου έτους οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Επίσης η γεωθερμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ξηραντήρια αραβοσίτου, καθώς επίσης και σε μονάδες ξηράνσεως ή κατεργασίας αγροτικών προϊόντων.

Επειδή το γεωθερμικό πεδίο φαίνεται ότι είναι μεγάλο και εκτεταμένο θα μπορούσε εύκολα να επεκταθούν οι χρήσεις του στην αντιπαγετική προστασία των δενδρωδών καλλιεργειών και ιδιαιτέρως των ευαίσθητων όπως είναι τα εσπεριδοειδή.

Οι εφαρμογές αυτές των γεωθερμικών ρευστών θα μπορούσαν εύκολα σε πρώτη φάση να υλοποιηθούν. Βέβαια η προσέλκυση κεφαλαίων τα οποία θα επενδυθούν στο γεωθερμικό πεδίο της περιοχής προϋποθέτει σταθερή πολιτική σαφήνεια για τις προθέσεις της πολιτείας και σωστή ενημέρωση, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Εάν υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί και με δεδομένη την μεγάλη δυναμικότητα του γεωθερμικού πεδίου θα μπορούσε η ενέργειά του μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χωριών ή πόλεων της περιοχής, για βιομηχανικές χρήσεις κ.α.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Η γεωθερμική ενέργεια στις Συκιές Άρτας είναι χαμηλής ενθαλπίας (55 οC). Αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή κυρίως στην γεωργία, στην γεωργική βιομηχανία, στην κτηνοτροφία, στις ιχθυοκαλλιέργειες και στην θέρμανση χώρων.

Η τεχνολογία η οποία απαιτείται για την εκμετάλλευση των γεωθερμικών ρευστών αυτής της κατηγορίας έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό και είναι ευρύτατα γνωστή.

Η σωστή εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας στην περιοχή της Άρτας συμπίπτει γεωγραφικά με εύφορη πεδιάδα, εκτάσεως άνω από 100.000 στρεμμάτων και με αξιόλογη γεωργική, αλλά προβληματική ως προς την διάθεση των προϊόντων, παραγωγή. Επίσης τα ευνοϊκά κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής αυξάνουν την αξία της γεωθερμικής ενέργειας. Στην ερευνηθείσα από πλευράς γεωθερμικού πεδίου περιοχή δεν υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, καμία αξιόλογη θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Μια πάρα πολύ συνηθισμένη χρήση της γεωθερμίας, η οποία θα μπορούσε να εύρει εφαρμογή στην περιοχή μας, είναι η θέρμανση υάλινων θερμοκηπίων και η καλλιέργεια σε αυτά τομάτας ή αγγουριού με θερμαντικό μέσο γεωθερμικό ρευστό θερμοκρασίας 40-55 οC. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται περί τις 150.000 Kcal/h το στρέμμα για μία περίοδο, κατά μέσο όρο 250 ωρών, διατηρώντας μία εσωτερική θερμοκρασία με ένα ελάχιστο 14 οC.

Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας η οποία επιτυγχάνεται στην περίπτωση αυτή είναι της τάξεως των 201 τόνων ισοδυνάμου πετρελαίου το στρέμμα.

Στην περιοχή υπάρχει γεωθερμικό πεδίο του οποίου η έκταση υπολογίζεται κατ’ ελάχιστον στα 15 Km2. Αν αξιοποιηθεί ορθολογικά όλο το, μέχρι στιγμής, βεβαιωμένο δυναμικό του πεδίου μπορεί να φθάσει η έκταση των θερμοκηπίων στην περιοχή ή να ξεπεράσει τα 10.000 στρέμματα τουλάχιστον.

Τα εδάφη της περιοχής είναι γόνιμα και ουσιαστικά μπορεί να γίνει καλλιέργεια απλών λαχανοκομικών ειδών (όπως π.χ τομάτας, αγγουριού κ.λ.π) και ανθοκομικών φυτών στα οποία είναι ελλειμματική η χώρα μας, καθώς επίσης να ξεκινήσει επιτέλους η συστηματική υδροπονική καλλιέργεια.

Στην ευρύτερη περιοχή του πεδίου αναπτύσσονται ιχθυοκαλλιέργειες. Η απαραίτητη θερμοκρασία στο ύδωρ της δεξαμενής της ιχθυοκαλλιέργειας κυμαίνεται από 14 οC έως 30 οC ανάλογα με το είδος της.

Η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένη με γεωθερμικό ρευστό σαν θερμαντικό μέσο θερμοκρασίας έως 35 οC είτε από το απορριπτόμενο ύδωρ από την θέρμανση θερμοκηπίων. Στην δεύτερη περίπτωση εκτιμάται ότι από το απορριπτόμενο ύδωρ 5 στρεμμάτων υάλινου θερμοκηπίου με τριαντάφυλλα δύναται να θερμανθεί δεξαμενή χελοτροφείου όγκου 500 m3. Με δεδομένο ότι στην περιοχή υπάρχουν εγκατεστημένες πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, όπως πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές, καλλιέργειες ακτινιδιάς και άλλες θα μπορούσαν τα γεωθερμικά ρευστά να χρησιμοποιηθούν για την αντιπαγετική προστασία των καλλιεργειών αυτών. Επιπροσθέτως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα διάσπαρτα στην περιοχή συσκευαστήρια και στις διάφορες αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Η μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσα έρευνα έχει εντοπίσει στην ευρύτερη περιοχή των Νομών Άρτας και Πρεβέζης αξιόλογες ενδείξεις οι οποίες ενισχύουν την πιθανότητα ευρέσεως και άλλων γεωθερμικών πεδίων.

Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι η χημική σύσταση των γεωθερμικών ρευστών έχει επηρεασθεί από την παρουσία των εβαποριτών (γύψος, ανυδρίτης, ορυκτό αλάτι) οι οποίοι έχουν διαπιστωθεί στο υπέδαφος.

Αυτή η χημική της ιδιότητα ομοιάζει με αυτή των ρευστών που χρησιμοποιούνται σε ιαματικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας (π.χ Λυσιμαχία Αιτωλοακαρνανίας και Καϊάφα Ηλείας). Το γεγονός αυτό καθιστά ενδιαφέρουσα την διερεύνηση της εκμεταλλεύσεως τους και για χρήση αυτών σε ιαματικά λουτρά.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί καθαρή μορφή ενέργειας όταν η τελική διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιείται κατάλληλα.

Το γεωθερμικό πεδίο Συκεών γειτνιάζει με το ευαίσθητο και αρκετά επιβαρυμένο, από διάφορες χρήσεις, οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου.

Επειδή το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων της γεωθερμίας στο περιβάλλον έλαβε στην χώρα μας τεράστιες διαστάσεις, λόγω των λανθασμένων χειρισμών από την ΔΕΗ στην Μήλο, επιβάλλεται να επιλυθούν σωστά όλα τα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά την χρήση των πεδίων αυτών.

Ως γνωστόν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωθερμίας εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του γεωθερμικού πεδίου, από το είδος και το μέγεθος των εφαρμογών και από την φυσιογνωμία της περιοχής εκμεταλλεύσεως.

Προβλήματα με τους ταμιευτήρες ρευστών δεν θα υπάρχουν από υπερβολική άντληση θερμού ύδατος. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου με ρευστά χαμηλής ενθαλπίας (θερμοκρασία περίπου 55 οC) σε διάφορες άμεσες εφαρμογές (θέρμανση χώρων, αγροτικές χρήσεις, λουτροθεραπεία, αντιπαγετική προστασία, υδατοκαλλιέργειες, παροχή ζεστού ύδατος χρήσεως κ.λ.π) είναι πολύ ήπια ως αμελητέα. Τα ρευστά αυτά έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε μη συμπυκνωμένα αέρια.

Προβλήματα καθιζήσεων δεν έχουν καταγραφεί σε πεδία χαμηλής ενθαλπίας. Επιπλέον η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας επηρεάζει μικρή έκταση γης. Οι επιφανειακές οχλήσεις, λόγω των τεχνικών έργων, παύουν μετά το πέρας αυτών και την αποκατάσταση του χώρου.

Επιπροσθέτως πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχει μόλυνση των υπογείων υδάτων επειδή τα γεωθερμικά ρευστά, μετά την χρήση τους, επανεισάγονται στους ίδιους γεωθερμικούς ταμιευτήρες από τους οποίους αντλήθηκαν. Αυτό γίνεται με κατάλληλες γεωτρήσεις, οι οποίες έχουν σημαντικού πάχους σωλήνωση και τσιμέντωση γύρω από την γεώτρηση αυτή, για την αποτροπή οποιασδήποτε μόλυνσης. Τα γεωθερμικά ρευστά, καθώς επιστρέφουν στον ταμιευτήρα, θερμαίνονται ξανά και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν.

Η όλη διαδικασία εκμεταλλεύσεως της γεωθερμίας, σε βεβαιωμένο ή σε πιθανό πεδίο, γίνεται κατόπιν προκηρύξεως διαγωνισμού. Είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και δεν προσφέρεται για μικροεπενδυτές ή αγρότες.

Ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την γήινη θερμοκρασία εύκολα, άμεσα χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες. Απαιτείται μικρός αριθμός δικαιολογητικών τα οποία υποβάλλονται στην περιφέρεια όπου ευρίσκεται το ακίνητο.

Έχει προκηρυχτεί διαγωνισμός του γεωθερμικού πεδίου από την περιφέρεια Ηπείρου ή την περιφερειακή διοίκηση Άρτας πριν πέντε (5) έτη με μεγάλες δηλώσεις από τους πολιτικούς της Άρτας για την αξιοποίηση της σημαντικής αυτής πλουτοπαραγωγικής πηγής. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα.

Συγκεκριμένα υπήρχε ανακοίνωση εκδήλωσης προκαταρτικού ενδιαφέροντος της αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, στην οποία υπήρχε αίτηση του ιδρύματος μας για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών καθώς και για διαχείριση πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας στην περιοχή της Άρτας. Υποβάλλαμε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τεχνική έκθεση περιγραφής προτεινόμενης αξιοποίησης του Γεωθερμικού πεδίου.  

geothermia-33-b

 

 

Το γεωθερμικό ρευστό από την παραγωγική γεώτρηση (production well) χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε στρόβιλο συνδεδεμένο με ηλεκτρογεννήτρια και στην συνέχεια ο ατμός, αφού συμπυκνωθεί με εξάτμιση στον πύργο ψύξεως, επαναφέρεται στον ταμιευτήρα με γεώτρηση επανεισαγωγής (injection well), (Πηγή: Geothermal Education Office, www.geothermal .marin.org)

 

 

 

 

geothermia-33-c

 

Φωτογραφία του Reykjavik το 1932 όταν τα κτίρια θερμαίνονταν με συμβατικά καύσιμα. Σήμερα, το Reykjavik είναι από η πιο καθαρή πόλη στον κόσμο, αφού τo σύνολο των κτιρίων θερμαίνεται από τα γεωθερμικά νερά. Η διαφορά στην ατμόσφαιρα είναι εμφανής. (Πηγή:GeothermalEducationOffice, www.geothermal.marin.org)

Η σωστή και άμεση αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στους χαλεπούς καιρούς τους οποίους διέρχεται η χώρα μας, σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς και ιδιαιτέρως στον αγροτικό τομέα, μπορεί να συντελέσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα των περιοχών Άρτας και Πρεβέζης αφού αυτό ευρίσκεται σε ευνοϊκές συνθήκες βάθους, θερμοκρασίας, πιέσεως, ποσότητας και χημικής συστάσεως των γεωθερμικών ρευστών. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Δεκαπέντε έτη μετά την ανακάλυψη του χρυσοφόρου αυτού πεδίου χωρίς εκμετάλλευση του είναι αρκετά.

TEΛEYTAIA NEA

TEΛEYTAIA ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

13827167
Σήμερα
Αυτή την εβδομάδα
Αυτόν το μήνα
2083
2083
64930

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 71 επισκέπτες και κανένα μέλος