«Άτακτος» προϋπολογισμός!

Δελτίο τύπου εξέδωσε η δημοτική μας αρχή αναφορικά με την ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο Άρτας του προϋπολογισμού χρήσης 2021, στο οποίο αναφέρει επί λέξει ότι είναι «Ένας προϋπολογισμός,  που βάζει σε τάξη τα οικονομικά, μειώνει τις δαπάνες…»!

Έτσι με βάση αυτά που γράφει το δελτίο τύπου, πάντα καλοπροαίρετα, αναρωτιόμαστε αν ο περσινός, ο προπέρσινος, ο προπροπέρσινος, ο προπροπροπέρσινος και ο προπροπροπροπέρσινος προϋπολογισμός,  τους οποίους και είχε εγκρίνει η ίδια δημοτική αρχή, τελούσαν σε αταξία και ήταν σπάταλοι;

Γιατί άλλο να διαδέχεσαι ως δημοτική αρχή έναν αντίπαλο δήμαρχο, τον οποίον εύκολα μπορείς να στοχοποιήσεις για ανεφάρμοστο και ανειλικρινή προϋπολογισμό και άλλο να …διαδέχεσαι τον εαυτό σου και να χρησιμοποιείς την ίδια ρητορική.

Γιατί έτσι δύο τινά πιθανόν να συμβαίνουν: ή «γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέει (και γράφει)» ή «δεν γνωρίζει η δεξιά σου τι ποιεί (και τι γράφει) η αριστερά σου»!

Ότι όμως κι από τα δύο να συμβαίνει, ουδόλως τιμητικό είναι για κάποιον που θέλει να ηγείται!

Αλλά μέρες που είναι ας μην επεκταθούμε περαιτέρω και να ευχηθούμε να μπει τάξη σε κάθε …άτακτο προϋπολογισμό, ακόμη κι υπό αυτές τις αλλοπρόσαλλες συνθήκες!