Επίσκεψη των Εκσυγχρονισμένων Εγκαταστάσεων του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου2020, στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού, πραγματοποιήθηκε η Ανοιχτή Εκδήλωση με θέμα: «Επίσκεψη των Εκσυγχρονισμένων Εγκαταστάσεων του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού» του έργου GREAT SUN, που υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece – Albania 2014-2020”.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή του Θεσπρωτικού και του Δήμου Ζηρού.

Στο πλαίσιο της ως άνω εκδήλωσης παρουσιάστηκαν στους επισκέπτες τα αποτελέσματα των εργασιών υποδομής ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλες τις παρεμβάσεις ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι ενέργειες που έλαβαν χώρα.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάβανε:

17:30 – 18:00   Εγγραφές–welcomecoffee

18:10 – 18:20   Παρουσίαση του έργου GreatSun

                Πανούσης Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος Δήμου Ζηρού

18:20–18:30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων των εργασιών υποδομής ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού

Παντελής Σβεντζούρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

18:30 – 19:30 Ξενάγηση στο κτήριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού και παρουσίαση των ενεργειών που υλοποιήθηκαν για την  ενεργειακή του αναβάθμιση

Δημήτριος Βήχας, Πολιτικός Μηχανικός – Ανάδοχος του έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης του Παλαιού Σχολείου Θεσπρωτικού

19:00Ελαφρύ Γεύμα

*****