«Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει», στο τμήμα Γεωπονίας!

Κι άλλα περίεργα πράγματα μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν στο Τμήμα Γεωπονίας στην Άρτα. Δεν είναι όμως και πρωτόγνωρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία πολύ συχνά κλονίζεται από ανάλογες περιπτώσεις. Μετά από μία μακρά περίοδο χωρίς προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ ένεκα της οικονομικής κρίσης, προκηρύχθηκε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Οικολογία – Δημόσια Υγεία».

Αφού η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου «εγκρίθηκε» μεταξύ των μελών ΔΕΠ σε συνέλευση ειδικής σύνθεσης ορίστηκε εκλεκτορικό σώμα και τριμελής εισηγητική επιτροπή, χωρίς όμως να συμπεριληφθούν μέλη ΔΕΠ με συγγενικό γνωστικό αντικείμενο με την προκηρυχθείσα θέση.  Αντ’ αυτού επιλέχθηκαν μέλη η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είχαν κοινό έργο με μία εκ των δύο υποψηφίων.

Μάλιστα, δύο από τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής είχαν σχεδόν παράλληλο ερευνητικό έργο με την υποψήφια και ένα από τα μέλη σχεδόν ταυτόσημο δημοσιευμένο έργο, εγείροντας σοβαρότατο θέμα ηθικής τάξης. Αυτό, όπως και άλλα ανάλογα περιστατικά που έχουν καταγραφεί από τα πρώτα κιόλας βήματα του εγχειρήματος της συγχώνευσης των πανεπιστημίων με τα  πρώην ΤΕΙ, καταδεικνύουν την αδυναμία επιτυχίας της όλης προσπάθειας. Φαίνεται ότι η επιλογή αυτή θα αφήσει το αποτύπωμά της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για χρόνια.