Εργασίες αναβάθμισης του αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας

Εργασίες τοποθέτησης καναλιών αποστράγγισης, τοποθέτηση inox σκάλες σε επτά σημεία του λιμανιού, τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολιών σκαφών αριστερά και δεξιά της πλωτής προβλήτας και αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led κ.α, αναμένεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Αρταίων.
Πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης, που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου στην Κορωνησία Άρτας και συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
 Ολοκλήρωση των σκυροδεμάτων της επιφάνειας του λιμένα με ειδικήØ επεξεργασία και παράλληλη τοποθέτηση μερικών ζωνών από κυβόλιθο για αισθητικούς λόγους,
 Τοποθέτηση καναλιών αποστράγγισης , τοποθέτηση παγκακίων , αποξύλωση καταστραμμένου τοιχίου και απανακατασκευής του,Ø
 Τοποθέτηση inox σκάλες σε επτά σημεία του λιμανιού και τοποθέτησηØ (ρεμέτζο) μόνιμων αγκυροβολιών σκαφών αριστερά και δεξιά της πλωτής προβλήτας για τη δυνατότητα πρυμνοδέτησης μεγαλύτερου αριθμού σκαφών και για τον ασφαλή ελλιμενισμό τους,
 Αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led,Ø
 Αντικατάσταση υποδομής καλωδίων λόγω φθορών από παλαιότητα καθώς και δημιουργία νέου δικτύου 3 ιστών με φωτιστικά σώματα,Ø
 Τοποθέτηση σε όλο το μήκος του λιμένα κιβωτίων ηλεκτρικών καιØ υδραυλικών παροχών για τα σκάφη και γενικά κάθε ηλεκτρολογική εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία των ανωτέρω.

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου “Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας“ προϋπολογισμού 520.800,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020.Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.