Δικηγορικός Σύλλ. Άρτας: Και οι Δήμοι Νικ. Σκουφά και Γ. Καραϊσκάκη στους εορτασμούς για το 1821

Την επιδίωξη να συμπεριληφθούν και οι Δήμοι Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη στο καλεντάρι των εορτασμών για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, συστήνει με έγγραφό του που υπογράφουν ο Πρόεδρος Μιχάλης Νικολάου και η Γεν. Γραμματέας Φωτεινή Σκουτέρη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας, που απέστειλε προς τους Δημάρχους των δύο δήμων Ροζίνα Βαβέτση και Περικλή Μίγδο αντίστοιχα και το οποίο έχει ως ακολούθως:

 «Ο Δικηγορικός μας Σύλλογος, ως θεσμοθετημένο όργανο της Πολιτείας και δικαιουμένου εκ του νόμου (άρθρο 90 περ. ζ΄ Ν. 4194 /2013) να παρεμβαίνει και για κάθε ζήτημα, μεταξύ άλλων, εθνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, έχει τη γνώμη ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δικοί σας Δήμοι στο πρόγραμμα του εορτασμού των 200 ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821.     

    Τούτο δε, καθόσον οι Δήμοι σας (τους οποίους θεωρούμε και δικούς μας, αφού ανήκουμε όλοι στην ίδια περιφερειακή ενότητα) έχουν να επιδείξουν κορυφαία γεγονότα, που συνάδουν με το πραγματικό νόημα του εορτασμού των 200 χρόνων, δηλαδή αυτών που δίνουν περαιτέρω διάσταση στον Εθνικοαπελευθερωτικό μας Αγώνα. «Τρανή» δε απόδειξη περί τούτων αποτελεί και το ότι οι ονομασίες των Δήμων σας ανάγονται σε πρόσωπα που διαδραμάτισαν κορυφαίο ρόλο στους αντίστοιχους ιστορικούς τομείς. Πλέον συγκεκριμένα:

    1).Ο Δήμος Ν. Σκουφά:

    α).Αποτελεί τη γενέτειρα του πρωτεργάτη και ιδρυτή της Φιλικής Εταιρίας Νικολάου Σκουφά, αλλά και άλλων Φιλικών (όπως του Γεροστάθη), που διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο για την εμψύχωση των αγωνιστών και το συντονισμό των ενεργειών τους.

    β).Αποτελεί το ύψιστο στάδιο επιδείξεως του Φιλελληνισμού, ενός δηλαδή ευρωπαϊκού τότε κινήματος ατόμων διαποτισμένων από τις υψηλές αξίες του ελληνικού πνεύματος, δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς θυσιάστηκαν στη μάχη του Πέτα (1822), πολεμώντας υπό αντίξοες συνθήκες για την απελευθέρωση όχι του δικού τους αλλά ενός άλλου έθνους.

    2).Ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη:

    α).Αποτελεί την πραγματική γενέτειρα του Αρχιστρατήγου της Επανάστασης Γεωργίου Καραϊσκάκη, πολλαπλά προσφέροντος και στεφανωθέντος με τη δόξα τού ήρωα.

    β).Αποτελεί τον τόπο της μαρτυρικής Μονής Σέλτσου και των ηρωικώς θυσιασθέντων εκεί Σουλιωτών και Σουλιωτισσών, που έδωσε την πραγματική διάσταση του έπους του Σουλίου.        

    Προς τούτο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναδείξετε δεόντως τα ανωτέρω γεγονότα (φυσικά και άλλα, τα οποία εσείς κρίνετε, δεδομένου ότι από την πλευρά μας δεν διεκδικούμε την ιστορική αυθεντία), ώστε σε πρώτη φάση να προσκληθεί και εδώ η Πρόεδρος της συσταθείσας Επιτροπής, μαζί με τα άλλα μέλη της, λαμβανομένου υπόψη ότι παρατηρούμε ότι τελευταία επισκέπτονται διάφορες περιοχές της χώρας, που ορισμένες από αυτές παρουσιάζουν έλασσον ιστορικό ενδιαφέρον».