Β. Ψαθάς: Είμαστε υπέρ του Αγροδιατροφικού Πάρκου στην Άρτα

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, συζητήθηκε το θέμα «Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας» στον Κατσικά Ιωαννίνων.

    Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα της σύστασης Προτύπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) στην Άρτα, όπως ορίζεται στο νόμο 4559/2018 για την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και την ένταξη των σχολών του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στη συζήτηση τονίστηκε ότι τα αντικείμενα των δύο Πάρκων δεν αλληλεπικαλύπτονται, καθώς οι δραστηριότητες του Πάρκου στον Κατσικά (έρευνα αρωματικών φυτών και γενετική βελτίωση ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων) δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες οι οποίες στο μέλλον θα αφορούν το Πάρκο στην Άρτα και οι οποίες σχεδιάζονται από τα αρμόδια Υπουργεία.  

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς επεσήμανε ότι ως Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου είναι υπέρ της σύστασης του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. στην Άρτα, πλην όμως στην παρούσα φάση ο ρόλος της Περιφέρειας Ηπείρου δε μπορεί να είναι ουσιαστικός. Και τούτο διότι βάσει του Ν. 4559/2018, άρθρ. 8 με το οποίο προβλέπεται η σύσταση του Πάρκου, το πρώτο και ουσιαστικό βήμα είναι αρμοδιότητα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν έγκρισης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και με το οποίο για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Πάρκου, θα πρέπει να γίνει πράξη παραχώρησης κατά χρήσης, της έκτασης που απαιτείται, στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ως εκ τούτου, όταν παραχωρηθεί η έκταση στην παραπάνω Εταιρεία, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή και η συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πλέον όλων αυτών, σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να συγκροτηθεί και πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα εισηγείται διάφορα θέματα λειτουργίας του Πάρκου. Στην εν λόγω Επιτροπή, όπως και στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν συγκαταλέγεται μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου ή άλλο μέλος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συνεπώς, η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Πάρκου, ανήκει αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα σταθεί αρωγός, μόλις δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν.

Τέλος, ο κ. Ψαθάς τόνισε ότι αποτελεί πολύ θετικό γεγονός ότι στη συνεδρίαση ο κ. Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος θα γίνει στην Άρτα.