Στην επιτροπή ορεινών περιοχών

Ιδιαίτερη η διάκριση του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ν. Σκουφά Κοσμά Βούλγαρη, ο οποίος ορίστηκε με εισήγηση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) μόνιμο μέλος της επιτροπής ανάπτυξης ορεινών περιοχών, η οποία έχει ως αντικείμενο την κατάθεση προτάσεων, για τις εν λόγω περιοχές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η απόφαση αποκτάει ευρύτερη σημασία, καθώς ο Κοσμάς Βούλγαρης, είναι ο μόνος αιρετός της αυτοδιοίκησης απ’ την Ήπειρο, που μετέχει σε τόσο σημαντική επιτροπή.
Είναι σίγουρο ότι ο Κοσμάς Βούλγαρης, με την επάρκεια της γνώσης που διαθέτει, περί τα προβλήματα αυτά, θα προσφέρει πολλά και στην επιτροπή της ΚΕΔΕ που ορίστηκε μέλος…
Σιδεροκέφαλος…