Η αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ στο Δημ. Συμβούλιο

Την  Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 και ώρα 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας με θέμα συζήτησης την Δημόσια διαβούλευση για την «Αρχιτεκτονική Πρόταση της Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας».               

Επίσης την ίδια μέρα και ώρα 19.15 θα συζητηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας και τα εξής θέματα:

•Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

•Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

•Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019.

•Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

•Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από  Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981

•«Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»

•«Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων».

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

•Εκλογή υδρονομέων

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

•Τροποποίηση της με αριθμ. 94/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για δημιουργία «OPEN MALL»

•3η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 5/2020 Α.Ε.Ε.)