Επείγουσα μελέτη για τα αντιπλημμυρικά του Μπούση

Δύο σημαντικές αποφάσεις λήφθηκαν σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:
• Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι”, προϋπολογισμού 400.000 €.
Με την κατασκευή του δρόμου θα ενώνονται επιπλέον οι δύο όμοροι Δήμοι Ν. Σκουφά και Γ. Καραϊσκάκη, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής.
• Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για τη σύνταξη «Επείγουσας Μελέτης αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας», προϋπολογισμού 89.700 € έτσι ώστε η Περιφέρεια να προβεί κατόπιν στην κατασκευή των απαραίτητων έργων που θα επιλύσουν το χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του χειμάρρου