Την Κυριακή 29 Μαρτίου βάζουμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

Σε θερινή ώρα 2020 περνάει η Ελλάδα την Κυριακή, 29 Μαρτίου. Η αλλαγή ώρας θα είναι η πρώτη για το 2020 καθώς ακολουθεί τον Οκτώβριο η μετάβαση στη χειμερινή ώρα.

Η θερινή ώρα 2020 θα τεθεί σε ισχύ και στην Ελλάδα, την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 οπότε και θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά.

Συγκεκριμένα, στις 3:00 τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου του 2020 τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν μπροστά ώστε να δείχνουν 4:00 τα ξημερώματα.

Η εφαρμογή της θερινής ώρας ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου κι ως εκ τούτου φέτος πέφτει στις 29 Μαρτίου 2020.

Η επόμενη αλλαγή ώρας

Η ώρα αλλάζει ξανά την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οπότε και πηγαίνουμε στη χειμερινή ώρα.

Ως εκ τούτου, η χειμερινή ώρα 2020 θα τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη, όταν τα ρολόγια δείξουν 4:00, θα πρέπει να τα γυρίσουμε μία ώρα πίσω και να δείξουν 3:00.

Γιατί γίνεται η αλλαγή ώρας

Η αλλαγή ώρας τέθηκε σε εφαρμογή μέσα στον 20ο αιώνα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης του ήλιου και του φυσικού φωτός. Το μέτρο υιοθέτησαν οι χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα κατά την πετρελαϊκή κρίση του ’70. Από το 1980, η ΕΕ θέσπισε σταδιακά νομοθεσία με στόχο την εναρμόνιση των ημερομηνιών αλλαγής ώρας στις χώρες της Ευρώπης.

Από το 2001, η αλλαγή ώρας καθορίζεται από την Οδηγία 2000/84/ΕΚ που προβλέπει την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να αλλάζουν τα ρολόγια σε θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στην κανονική ώρα (χειμερινή) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.