Άμεση ενημέρωση για την κοινωνική ζωή…

Κηδείες και μνημόσυνα, καθημερινά στο gnomiartas.gr

Έμφαση σε γεγονότα που μας ενδιαφέρουν, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην μαθαίνουμε έγκυρα, αλλά κατά τον απλό παραδοσιακό τρόπο… Απ’ τον πίνακα κηδειών και μνημοσύνων, όπου καθημερινά όλοι οι συμπολίτες μας ενημερώνονται… Για όσους κάποια ημέρα, δεν τύχει να περάσουν απ’ τα σημεία που υπάρχει η ενημέρωση, υπάρχει το gnomiartas.gr και η άμεση ενημέρωση.

Καλή αρχή λοιπόν…

————————————————————