200.000 ευρώ για την αποκατάσταση οδών

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλή Μίγδου και του Λάμπρου Γεωργούλα νομίμου εκπροσώπου της κατασκευαστικής εταιρείας ( Λάμπρος Ε. Γεωργούλας ) για την κατασκευή του έργου :
” Αποκαταστάσεις οδών και προσβάσεων και άρση από την απομόνωση Τοπικών Κοινοτήτων ” .
Το έργο είναι  προϋπολογισμού αξίας: 200.000 € .
Οι εργασίες του έργου θα ξεκινήσουν άμεσα και εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την εκτέλεση τους !