Χρήσιμος συνεργάτης…

Επιβάλλεται η αναφορά στο νεαρό αντιδήμαρχο Άρτας Παντελή Κωλέτσο, τον οποίο συναντήσαμε την ώρα της μεγάλης καταστροφής, στα σημεία που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα. Αγωνιών για την βοήθεια προς τους συμπολίτες μας, αναζήτησε τις άμεσες λύσεις και εκτιμήθηκε.
Επιβεβαιώνει με την πορεία του μέχρι τώρα, την εκτίμηση της «Γ», που ανέφερε ότι έχει την διάθεση και την επάρκεια να προσφέρει στον τόπο και τον Δήμο Αρταίων. Και φυσικά εξ όλων αυτών, προκύπτει και το γεγονός ότι ο δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, έχει αποκτήσει έναν ακόμη σοβαρό και χρήσιμο συνεργάτη…