Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα σε Άρτα και Πρέβεζα

Κατατέθηκαν 51 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ για τους νομούς Πρέβεζας και Άρτας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συνολικά υποβλήθηκαν 51 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 11.420.000€ με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 6.160.000€, ποσό που είναι σχεδόν τρεις φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (2.870.000€).

Η πρόσκληση αφορούσε επενδυτικά σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα με δυνητικούς δικαιούχους κυρίως Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, του  τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών, των εργαστηρίων – βιοτεχνιών κλπ.

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 34,40% αφορά στην μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, το 49,80% στον τομέα του τουρισμού, το 11,60% στις βιοτεχνίες και το 4,20% στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον στη μεταποίηση-τυποποίηση εμπορία γεωργικών προϊόντων καθώς  και  στον τομέα του τουρισμού που ενισχύουν την ταυτότητα της Περιοχής.

Το αποτέλεσμα αυτό τουλάχιστον δείχνει με τον πλέον τεκμηριωμένο τρόπο το βασικό ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηματικότητας και τεκμηριώνει την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού προγράμματος ” Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος “.

Άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής και αναμένεται ότι η αξιολόγηση και οι εντάξεις των έργων θα έχουν ολοκληρωθεί  εντός  του καλοκαιριού  2020.

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση νέων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ποιοτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί .

Εκτιμάται ότι τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανταποκριθούν  στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και θα συνδράμουν στην ένταξη των έργων που θα αξιολογηθούν θετικά, με τη χορήγηση επιπλέον χρηματοδότησης.