Σημαντικός ο ρόλος της εισπνευστικής συσκευής στη θεραπεία των αναπνευστικών παθήσεων

1 στους 8 θανάτους στην Ευρώπη

Οι αναπνευστικές παθήσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα το 5% της παγκόσμιας νοσηρότητας και το 8,3% των χρόνιων παθήσεων σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Επιπλέον, αποτελούν τον κύριο λόγο για 1 στους 8 θανάτους στην Ευρώπη και περισσότερες από 6 εκατομμύρια εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Το Άσθμα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι οι πιο συχνές χρόνιες νόσοι που προσβάλουν το αναπνευστικό σύστημα. Εκτός της σημαντικής επίδρασής τους στην καθημερινότητα των ασθενών κάθε ηλικίας, μπορούν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή τους, εάν εξελιχθούν σε προχωρημένα στάδια.

«Νέους θεραπευτικούς δρόμους» ανοίγουν τα εισπνεόμενα φάρμακα 

Ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών επιλογών προσφέρουν στους ασθενείς με άσθμα ή ΧΑΠ τα εισπνεόμενα φάρμακα. Γνωρίζοντας μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, υπόσχονται βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, αισθητή μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών, καλύτερη διαχείριση των αναπνευστικών παθήσεων και μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους αντιμετώπισής τους.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα οδηγούν σε μια αισθητά καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς σε σύγκριση με τα θεραπευτικές επιλογές που υπήρχαν στο παρελθόν. Σημαντική είναι επίσης και η εξοικονόμηση πόρων που δημιουργούν στις συμμετοχές των ασθενών, αλλά και στη Δημόσια Ασφάλιση.

Η επιλογή της κατάλληλης εισπνευστικής συσκευής επηρεάζει σημαντικά την έκβαση της θεραπείας 

Κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματικότητα των εισπνεόμενων θεραπειών διαδραματίζει η εισπνευστική συσκευή, μέσω της οποίας χορηγούνται. Η αποφυγή λαθών κατά τη διαδικασία της εισπνοής καθορίζει τον βαθμό χορήγησης της απαιτούμενης δόσης φαρμάκου και συνεπώς την ικανοποιητική ή μη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και της εξέλιξης των αναπνευστικών παθήσεων. Γι’ αυτό και η σωστή χρήση της εισπνευστικής συσκευής, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Σε Πανευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μαδρίτη ανακοινώθηκαν τα ευρήματα μελέτης, από τα οποία προέκυψε, πως σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, περισσότεροι από 1.200 ασθματικοί ασθενείς βελτίωσαν τον έλεγχο της νόσου τους λαμβάνοντας τη θεραπεία τους μέσω της συσκευής Elpenhaler®. Τα παραπάνω αποτελέσματα βασίστηκαν στις απαντήσεις ασθενών σε διεθνές έγκυρο ερωτηματολόγιο που αφορούσε στον έλεγχο των χρόνιων παθήσεων. Οι ίδιοι ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν και σε άλλο ερωτηματολόγιο, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα, πως η χρήση της συσκευής Elpenhaler® κατά το ίδιο διάστημα επέφερε και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι ήταν η πρώτη φορά που Έλληνες ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη για τον έλεγχο και την ποιότητα ζωής ασθενών με άσθμα, αξιολογώντας τις απόψεις ασθενών από τον ελληνικό πληθυσμό, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη συσκευή Elpenhaler® για τη λήψη του φαρμάκου τους.

H Νέας Γενιάς εισπνευστική συσκευή Elpenhaler® 

Μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης αξιοποίησεηΕλληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN, με στόχο τον ανασχεδιασμό της καινοτόμας εισπνευστικής συσκευής Elpenhaler®. Πρόκειται για ένα από τα πιο καταξιωμένα προϊόντα της εταιρείας, το οποίο φέρει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη, ενώ αποτελεί προσωπική εφεύρεση του Προέδρου και ιδρυτή της, φαρμακοποιού κ. Δημήτρη Πενταφράγκα. Γνωρίζοντας σημαντική αναγνώριση στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, η συσκευή Elpenhaler® αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία θεραπευτική επιλογή για σειρά νόσων που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα.

Ο ανασχεδιασμός της δεν ήταν εύκολη υπόθεση για την ELPEN. Εκτός των τεχνικών παραμέτρων, ο ανασχεδιασμός απαιτούσε και τη συμμόρφωση με σειρά κανονιστικών ζητημάτων που απαιτούνται για την έγκριση νέων προϊόντων. Πρωταρχικό μέλημα ήταν να βελτιωθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής και παράλληλα να διατηρηθεί η υψηλή αισθητική της και το μοναδικό πλεονέκτημά της για επιβεβαίωση λήψης των φαρμάκων που χορηγούνται μέσω αυτής. 

Αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού της συσκευής διαδραμάτισε η αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας του επιστημονικού δυναμικού της εταιρείας. Η διαδικασία ανάπτυξης της Νέας Γενιάς Elpenhaler® έγινε με τον συντονισμό και την καθοδήγηση των τμημάτων Business Development και Έρευνα & Ανάπτυξης, καθώς και  την ενεργό συμμετοχή άλλων 6 τμημάτων της εταιρείας.

Για τον ανασχεδιασμό της η ELPEN συνεργάστηκε με εξειδικευμένη εταιρεία «ηγέτη» στο βιομηχανικό σχεδιασμό συσκευών, με στόχο το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς συμβιβασμούς στα υπάρχοντα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματά της. Σε ο, τι αφορά στην παραγωγική διαδικασία σημαντική ήταν η επένδυση που έγινε στον εξοπλισμό στις γραμμές παραγωγής.

H Νέας Γενιάς εισπνευστική συσκευή Elpenhaler® κυκλοφορεί από την αρχή του 2019 στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, ενισχύοντας την ήδη δυναμική παρουσία της ELPEN στον τομέα των εισπνευστικών συσκευών και συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

*****