Προγραμματικές συμβάσεις για έργα πολιτισμού και περιβάλλοντος

Στη προώθηση προγραμματικών συμβάσεων για έργα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις αγροτικές υποδομές προχώρησε στην πρώτη της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με τη νέα της σύνθεση υπότην προεδρία της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη κ. Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση.

Ειδικότερα η Επιτροπή ενέκρινε τις προγραμματικές συμβάσεις:

Με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με τις κατά τόπο Ιερές Μητροπόλεις για τα έργα:

             •Συντήρηση μέρους των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη Άρτας, προϋπολογισμού 25.000 ευρώØ

             •Συντήρηση βυζαντινών τοιχογραφιών του Βυζαντινού ναού της Κόκκινης Εκκλησιάς Άρτας προϋπολογισμού 37.200  €:Ø

            •Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων προϋπολογισμού 100.000 €

            • Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 24.800 ευρώØ

Με το Δήμο Κόνιτσας για τα έργα:

             •«Καθαρισμός ιαματικών πηγών Νέλλες στην Κλειδωνιά  δήμου Κόνιτσας » προϋπολογισμού 24.000€ Ø

            •«Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση ιχθυοκαλλιεργητών Τ.Κ Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 6.815,04 ευρώ.

Με το Δήμο Ζαγορίου για τις μελέτες:

             •«ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ.Ø

            • «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ» Ø

Με το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για τη μελέτη:

•«Φωτισμός μονοπατιού και καταρρακτών στο Δ.Δ Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 97.000 €.

Με την 6η ΥΠΕ για το έργο:

•«Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού 62.000 €.

Με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  για το έργο  •«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμού 9.964,00 € 

Με το ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την 

•«Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης ( τύπου DMI-M) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 24.800,00 €.

Με τον ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας για την 

•«Προμήθεια Μονάδας αντιστάθμισης Μ/Σ 800KVA και Πίνακα πυκνωτικής αντιστάθμισης 500KVAR αντλιοστασίου Βίγλας ( ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού 24.800,00 € 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, γνωμοδότησε επίσης θετικά επί όλων των φακέλων Μ.Π.Ε. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση.