Νέα έργα κατακυρώθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ελήφθησαν  αποφάσεις για έργα και παρεμβάσεις που αφορούν την βελτίωση και αναβάθμιση των οδικών υποδομών, καθώς και έργα πρόσβασης προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Σε ότι αφορά την Π.Ε. Άρτας η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε τους διαγωνισμούς των παρακάτω έργων: 

            • «Αποκατάσταση βατότητας οδού από το Κομμένο Άρτας έως το ιστορικό σημείο Μηδέν στο δέλτα του ποταμού Αράχθου», προϋπολογισμού € 192.000. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.

            •«Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 270.000 €. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.

            • «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», προϋπολογισμού 120.000€. Ανάδοχος Λάμπρος Ε. Γεωργούλας.

              •«Αποκατάσταση συνδετήριας οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 100.000 €. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκα.

Προσωρινοί ανάδοχοι έργων

Επίσης από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχτηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο:

«Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000.Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.