Λύσε μου μια απορία στην δίκη μας ιστορία…

Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ*

Διάβασα με προσοχή, την προηγούμενη εβδομάδα, στον Αρτινό Τύπο, την ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη για την αξιοποίηση του Ξενία, που κατέθεσε ο Βουλευτής Άρτας, του Κινήματος Αλλαγής, Χρήστος Γκόκας.
Προφανώς ο κος Βουλευτής γνωρίζει (και έτσι πρέπει) πολύ περισσότερα από εμένα, τον απλό πολίτη, για το συγκεκριμένο θέμα και γι’ αυτό με πλημμύρισαν κι εμένα ακόμη περισσότερα ερωτήματα από τα μόλις τρία (3) ερωτήματα, που απευθύνει ο κος Βουλευτής στην Υπουργό. Επιτρέψτε μου να κάνω μία απλοϊκή καταγραφή των ερωτημάτων μου, σε ένα δεκάλογο, όσο πιο σύντομα μπορώ, όπως λέει και το τραγούδι «Λύσε μου μια απορία στη δική μας ιστορία…..».

  1. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι ακόμη και πριν το 2008 ο Δήμος Αρταίων διεκδικούσε την κυριότητα του κτιρίου του Ξενία για Πολιτιστική Χρήση ;

Απόσπασμα Πρακτικού
Δημοτικού Συμβουλίου 17/2008
Αριθ. Απόφασης 258/2008

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την κήρυξη ως μνημείου του κτιρίου του πρώην ΞΕΝΙΑ της πόλης της Άρτας, σύμφωνα με τον Ν.3028/02
«Η απόφαση του Δ.Σ. ανέκαθεν ήταν να λειτουργήσει ο χώρος του πρώην ΞΕΝΙΑ ως ένα πολυπολιτισμικό κέντρο, με προτάσεις που θα γίνουν απ’ όλους τους φορείς όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.»

  1. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσουν τον «χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείου» του ξενοδοχείου Ξενία της Άρτας, μετά από αίτημα του Δήμου Αρταίων και το συμβούλιο αποφάσισε τον μη χαρακτηρισμό του Ξενία Άρτας ως μνημείο «διότι αφενός ο χαρακτηρισμός του θα αναιρέσει την προστασία του βυζαντινού μνημείου πάνω στο οποίο είναι χτισμένο και αφ’ ετέρου, λόγω των εκτεταμένων βλαβών και φθορών που παρουσιάζει το κτίριο, θα απαιτηθούν για τη διατήρησή του επεμβάσεις τέτοιες οι οποίες θα αλλοιώσουν την αυθεντικότητά του» ;
  2. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής τις Δηλώσεις της κας Λ. Μενδώνη, το Σάββατο 30 Ιουλίου 2011, με την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως του τότε Υπουργείου Πολιτισμού στα ΜΜΕ για το Κάστρο-ΞΕΝΙΑ Άρτας, σύμφωνα με τις οποίες : «Το ΞΕΝΙΑ θα πρέπει να αποδοθεί, να είναι το ίδιο ένας πολιτιστικός χώρος, ένας χώρος ψυχαγωγίας και αναψυχής όπως ήταν και να συνδυάσει την δυνατότητα να πληροφορείται ο επισκέπτης της Άρτας, ο επισκέπτης του κάστρου, του φρουρίου ή αυτός που θα πάει να παρακολουθήσει τις όποιες εκδηλώσεις γίνονται εκεί, την διαχρονική ιστορία της Άρτας, της πόλης, της ευρύτερης περιοχής της και εν τέλει της Ηπείρου ;»
  3. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι σύμφωνα με το Άρθρο 24, παρ.6 του Συντάγματος της Ελλάδος «Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.» ; Ταυτόχρονα μήπως γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι σύμφωνα με το Άρθρο 13, του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’/22.06.2002) ««Ζώνη Προστασίας Α : στην περιοχή αυτή μπορεί να επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, μόνο η κατασκευή κτισμάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια που είναι αναγκαία για την ανάδειξη των μνημείων ή χώρων καθώς και για την εξυπηρέτηση της χρήσης τους»;
  4. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι από το έτος 2002 έχει απολεσθεί η χρήση του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείου, και δεν υφίσταται πλέον, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 8012/2/13-2-2002 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ; Γνωρίζει μήπως ότι ο προαναφερθείς Ν.3028/2002, δεν επιτρέπει την επιστροφή της ξενοδοχειακής χρήσης εντός αρχαιολογικού χώρου ;
  5. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι τα κάστρα του Ναυπλίου, της Μονεμβασιάς και της Ρόδου που αναφέρει, έλαβαν τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ και σήμερα διατηρούν ξενοδοχεία μέσα στο κάστρο τους, γιατί οι χώροι αυτοί είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί και όχι ως μνημεία ; Γνωρίζει ότι Παραδοσιακοί Οικισμοί, θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στο παρελθόν, καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Κύριό τους γνώρισμα, για να χαρακτηριστεί ένας οικισμός παραδοσιακός, είναι να υπάρχουν συνεχείς στον χρόνο νόμιμες ιδιωτικές ιδιοκτησίες, οι οποίες να κατοικούνται συνεχώς για χρόνια. Μήπως έχουμε τέτοια περίπτωση μέσα στο Κάστρο μας και δεν το γνωρίζουμε ;
  6. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι σε όλες τις μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης του Ε.Ο.Τ. είτε αφορούν την Άρτα, είτε αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου αναφέρεται πως : «Τα συστατικά στοιχεία που σηματοδοτούν την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, βασίζονται κυρίως στα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά και κοινωνικοοικονομικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτελούν την «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» της κάθε χωρικής ενότητας.»; Γνωρίζει ότι σε καμία μελέτη δεν αναφέρεται ο αριθμός κλινών σαν αναπτυξιακή δυνατότητα ;
  7. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3522/ 1152/A3/ 15.06.2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ (ΑΔΑ : ΩΚ1Τ465ΧΙ8-ΛΤΑ), το κτίριο του Ξενία εντάχθηκε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ με σκοπό «την ανάδειξη του κτιρίου ως εστία πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και τουριστικής δραστηριότητας χωρίς να αλλοιώνονται τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου καθώς και η αξία του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου» ; Επιθυμεί την απένταξη του Ξενία από το ΕΣΠΑ ;
  8. Γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι ο Δήμος Αρταίων μετά από Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, υπέγραψε Σύμβαση με ανάδοχο μελετητή για τις «Μελέτες Ωρίμανσης του Έργου Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου Ξενία» στις 3/04/2019 με σκοπό «Οι χρήσεις αυτές να εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς και πολιτιστικούς στόχους ,καθώς και την αναψυχή των δημοτών•». Πως μπορεί να γίνει η λύση της παρούσας Σύμβασης;
  9. Τέλος, γνωρίζει ο κος Βουλευτής ότι τα τελευταία τρία χρόνια, που το θέμα του Ξενία βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα της πόλης μας, έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό εκτός από τους απλούς πολίτες, όπως εμείς, το Σύνταγμα της χώρας και η ισχύουσα νομοθεσία, πολλοί διαφορετικοί θεσμοί, πανελλήνιας εμβέλειας, οι οποίοι ήδη συμφωνούν με την πολιτιστική χρήση του χώρου :

1.1.Το Κ.Α.Σ. και το Υπουργείο Πολιτισμού
1.2.Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
1.3.Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
1.4.Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
1.5.Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας
1.6.Το Τεχνικό Επιμελητήριο

Εάν γνωρίζει τα παραπάνω ο κος Βουλευτής, τότε ποιος ο λόγος των τριών (3) ερωτημάτων του προς την κα Υπουργό, και γιατί προσπαθεί να κάνει το άσπρο – μαύρο, σχετικά με τη νομιμότητα ή μη των αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού ;
Εάν δεν γνωρίζει τα παραπάνω ο κος Βουλευτής, τότε τι στο καλό γνωρίζει και μας αντιπροσωπεύει στην Ελληνική Βουλή ;
Στο κάτω-κάτω, εγώ που είμαι η τελευταία τρύπα της φλογέρας, μπορώ να λέω ότι μου καπνίσει. Εκείνος όμως ;

*Απλός πολίτης, για την
«Πρωτοβουλία Κάστρο Ανοιχτό»