Νέο ΔΣ στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Άρτας

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Άρτας. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

  Ψήφισαν: 488,  Άκυρα: 15, Λευκά: 26, Έγκυρα: 447

  Έλαβαν:

Δ.Α.Κ.Ε.: 166 ψήφοι, 3 έδρες για το Δ.Σ και 1 έδρα για την Ε.Ε.

Α.Σ.Ε.: 148 ψήφοι, 3 έδρες για το Δ.Σ. και 1 έδρα για την Ε.Ε.

ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε.: 133 ψήφοι, 3 έδρες για το Δ.Σ. και 1 έδρα για την Ε.Ε.

         Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Πρόεδρος Λάμπρου Δήμητρα 697 410 5156
2 Αντιπρόεδρος Τσάκαλος Βασίλειος 694 552 0040
3 Γενικός Γραμματέας Παλαιοδήμος Γεώργιος 697 961 5191
4 Ταμίας Γούσιας Σωτήριος 699 450 2771
5 Ειδικός Γραμματέας Λάμπρου Ελευθερία 697 919 9811
6 Μέλος Βάσιος Φώτιος 697 272 2941
7 Μέλος Σερβετά Μαρία 694 652 5213
8 Μέλος Γεώργος Χρήστος 697 916 0667
9 Μέλος Μαργώνης Γεώργιος 698 160 9860