Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Γυμνάσιο και Λύκειο Παναγιάς Διασέλλου

Στα πλαίσια του διακρατικού διασυνοριακού προγράμματος INTEREG GREECE-ALBANIA 2014-2020 εγκρίθηκε και εντάχθηκε πρόταση που κατατέθηκε από το Επιμελητήριο Άρτας σαν επικεφαλής της ομάδας εργασίας που αποτελούταν από το Δήμο Γεωργίου Καραΐσκάκη, το Δήμο Νικολάου Σκουφά και το Δήμο Αυλώνος της Αλβανίας.

Η πρόταση με τον τίτλο “Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)” έχει συνολικό προυπολογισμό 1.703.666,42€ και αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών σε δημόσια κτήρια. Ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη συμμετέχει στην παραπάνω πρόταση με την “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου” συνολικού προυπολογισμού 437.000,00 Ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο ίδιο πρόγραμμα : Interreg Greece – Albania αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου “Βελτίωση εσωτερικής οδοποίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη”( Ντεσνίκι Άνω Καλεντίνης , Βελανιδιά Μεσοπύργου και Ακροποταμιά Κλειδίου ) ύψους 789.00 ευρώ μετά από ανοιχτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το Δήμο.