Ψάρευαν παράνομα με μεσηνέζα στο Κομμένο

Το Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της καταπολέμησης της παράνομης αλιείας στον Αμβρακικό Κόλπο, μετά από ενέργειες του πληρώματος του ΠΛΣ 778 και σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου, εντοπίσθηκαν σήμερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή Κομμένου Άρτας δύο ερασιτέχνες ψαράδες να αλιεύουν με μονόκλωνα δίχτυα εκ μεσηνέζας (ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ), μήκους τριακοσίων πενήντα (350) μέτρων, τα οποία κατασχέθηκαν και πρόκειται να καταστραφούν από τη Λιμενική Αρχή Αμφιλοχίας.

Τα ψάρια κατασχέθηκαν και δόθηκαν σε τοπικό ευαγές ίδρυμα ενώ στους ανωτέρω αλιείς επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.