Ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στην πολιτική υγείας

Στην Άρτα το συνέδριο του FORUM για τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας – 27-29 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

«Ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στην πολιτική υγείας: Η σύγκλιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Δημόσιας Υγείας» είναι το θέμα του συνεδρίου που διοργανώνει στην Άρτα το FORUM για τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας. Το συνέδριο αρχίζει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ.

Επικεφαλής του FORUM για τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας, είναι ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος (φωτογραφία πάνω), ο οποίος επέλεξε την Άρτα, να πραγματοποιηθεί αυτό το σημαντικό συνέδριο, μιας και από πολλά χρόνια, διατηρεί φιλικές σχέσεις, με αρτινούς και φυσικά με την «Γ», η οποία πολύ συχνά φιλοξενεί άρθρα του.