Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων

Προσοχή  στη διαχείριση θηραμάτωνΌπως ανακοινώνεται από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά, στα πλαίσια του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ραγδαία εξάπλωση του ιού της Αφρικανικής Πανώλους στη Βουλγαρία και τον κίνδυνο εισόδου στη χώρα μας, αναφορικά με τη διαδικασία χειρισμού θηραμάτων αγριόχοιρων για ιδία κατανάλωση του κρέατος και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα ως προς την κυκλοφορία του ιού, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή τήρηση  μέτρων βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των θηραμάτων, εκδορά, εκσπλαχνισμός και προετοιμασία  σφάγιου σε περιφραγμένο και κατά προτίμηση στεγασμένο χώρο, ορθή διαδικασία διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων εκδοράς / εκσπλαχνισμού ( χλωρίωση, τοποθέτηση σε κάδο που κλείνει και προορίζεται για μονάδα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων  ή ταφή μετά από χλωρίωση, προσοχή στη διαρροή αίματος / σωματικών υγρών εκτός του χώρου εκδοράς / εκσπλαχνισμού μη χρήση ίδιων υποδημάτων – ιματισμού εντός / εκτός των χώρων εκδοράς κ.α.