Πρόκληση, ο διορισμός συγγενικού προσώπου του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων!

Απ’ τις 10 Ιουλίου, είχαν λάβει το έγγραφο του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Βασίλης Τσίκαρης και ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Παναγιώτης Νικολόπουλος

Αυτό κι αν δεν είναι καραμπινάτο σκάνδαλο… Παρά την γενική απαγόρευση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, για οποιαδήποτε πρόσληψη σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, φαίνεται πως ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Βασίλης Τσίκαρης, την έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και προχώρησαν στην επικύρωση της συγγενικού προσώπου, στο εν λόγω Νοσοκομείο.

Για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά… Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, έστειλε προς όλες τις ΥΠΕ και τις διοικήσεις των Νοσοκομείων της χώρας, την με αριθμό 2550 | 10-07-2019 εγκύκλιο, στην οποία τονίζεται ότι «αναστέλλεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού».

Στις 26-07-219 κοινοποιείται στο συγγενικό πρόσωπο του διοικητή «ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού» και ακολούθως στις 08-08-2019 κοινοποιείται η απόφαση του διοικητή της 6η ΥΠΕ Παναγιώτη Νικολόπουλου με θέμα: «Πρόσληψη λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου».

Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, προκειμένου να προλάβουμε. Ένας διοικητής που ηθικά δεν νομιμοποιείται να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, διορίζει τον υιό του και το κάνει σα να μην έχει προηγηθεί η προαναφερόμενη εγκύκλιος.

Βεβαίως από δω και στο εξής, είναι σίγουρο πως για το θέμα θα πρέπει να λάβει θέση και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας…

—————————————————–