Επιτροπές διαγωνισμών για έργα της ΠΕ Άρτας

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμών για τα εξής έργα της Π.Ε. Άρτας:

•«Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 270.000 €.

• «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 €.

•«Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 129.000 €.

•«Αποκατάσταση συνδετήριας οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 100.000 € .