Κέντρα Αθλοπαιδιών στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη

Εγκρίθηκε από την ΕΤΑΝΑΜ η ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για κατασκευή κέντρων αθλοπαιδιών στην Άνω Καλεντίνη και την Άνω Πέτρα προϋπολογισμού 326.000 € .
Η πρόταση περιλαμβάνει: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» 326.000,00 ευρώ στην ΕΤΑΝΑΜ για την υλοποίηση των έργων :
1 ) Κέντρο αθλοπαιδιών Άνω Καλεντίνης με κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 και κατασκευή υποδομών παιδικής χαράς για τοποθέτηση οργάνων μέσω πρότασης που εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο.
2 ) Κέντρο αθλοπαιδιών Τοπικής Κοινότητας Άνω Πέτρας με κατασκευή γηπέδου 5×5 και κατασκευή υποδομών παιδικής χαράς για τοποθέτηση οργάνων μέσω πρότασης που εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο.
Αναμένεται η αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της ένταξης του έργου και η δημοπράτηση του .
Ταυτόχρονα ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αναμένει την ένταξη στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” την κατασκευή γηπέδων 5×5 στον Μεσόπυργο και στον Άγιο Νικόλαο Πηγών αξίας προϋπολογισμού 160.000 € .
Στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” ο Δήμος έχει πετύχει ήδη την εξασφάλιση πίστωσης 204.000 € για προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς για τις Τοπικές Κοινότητες: Μεσοπύργου , Αστροχωρίου , Ελάτης , Καστανιάς , Πηγών ( Γρέβια ) Σκουληκαριάς .
Στο Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ετοίμασε πρόταση αξίας 185.000 € για την προμήθεια οργάνων και κατασκευή υποδομών παιδικών χαρών για τις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου μας ( Διχομοίρι , Ρετσιανά , Δημαριό , Μεγαλόχαρη , Βελεντζικό ), ενώ ήδη σε προηγούμενη πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε έργο αξίας 158.000 € με τίτλο: Προμήθεια οργάνων των παιδικών χαρών της Άνω Καλεντίνης και της Άνω Πέτρας καθώς και η κατασκευή υποδομών παιδικής χαράς της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου.