«Φύγε εσύ – έλα εσύ» με τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Άρτας

Το «φύγε εσύ – έλα εσύ» γίνεται τελικά με την κατανομή των εδρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα νέα στοιχεία που επεξεργάζονται στην Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και πληροφορίες από έγκριτους νομικούς, οι έδρες που καταλαμβάνει στην Άρτα η «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου» του Αλέκου Καχριμάνη θα είναι τελικά έξι (6) και οι έδρες που καταλαμβάνει το «Κοινό των Ηπειρωτών» του Γιώργου Ζάψα θα είναι δύο (2).

Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την ανακατανομή των εδρών κατά συνδυασμό, έτσι ώστε για να συμπληρωθούν οι δέκα έδρες από την Άρτα έναν περιφερειακό σύμβουλο θα βγάλουν οι «Ορίζοντες Ηπείρου» του Σπύρου Ριζόπουλου και έναν η «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» του Γιώργου Πρέντζα.

Για να είμαστε, ωστόσο, δίκαιοι ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ είναι τόσο δαιδαλώδης και πολύπλοκος, σε σημείο  «να έχουν πελαγώσει» και οι ίδιοι οι νομικοί που προσπαθούν να τον ερμηνεύσουν.

Πάντως αν ισχύει αυτό το τελευταίο σενάριο, για να συμπληρωθούν οι έξι του Αλέκου Καχριμάνη στην Άρτα, εκλέγονται και οι Δημήτριος Βαρέλης και Φώτης Φώτης, ενώ για να συμπληρωθούν οι δύο του Γιώργου Ζάψα εκλέγεται και η Κα Ράνια Γκίζα.

Ωστόσο, η τελική ανακήρυξη των Περιφερειακών Συμβούλων θα γίνει από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων και με βάση αυτή θα γίνουν οι όποιες ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους.