Τα τελικά αποτελέσματα στους 3 Δήμους της Πρέβεζας

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων στους δήμους της Πρέβεζας τα αποτελέσματα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Δήμος Πρέβεζας (74 από 74 εκλ. τμήματα):

 1. Γεωργάκος Νικ. 4.153 (22,92%)
 2. Μπαΐλης Χρ. 3.943 (21,77%)
 3. Νίτσας Γεώργιος 2.920 (16,12%)
 4.  Ροπόκης Ευαγ. 2.371 (13,09%)
 5. Φονταράς Χρ. 2.345 (12,94%)
 6. Αμάραντος Στ. 2.205 (12,17%)
 7. Γεωργούλης Μιχ. 179 (0,99%)

Στον δεύτερο γύρο αναμετρώνται οι κ. Γεωργάκος και Μπαΐλης.

Δήμος Ζηρού (47 από 48 εκλ. τμήματα)

 1. Καλαντζής Νικ. 5.235 (48,92%)
 2. Γιολδάσης Δημ. 4.983 (46,56%)
 3. Γείτονας Δημ. 484 (4,52%)

Στον δεύτερο γύρο αναμετρώνται οι κ. Καλαντζής και Γιολδάσης.

Δήμος Πάργας (49 από 49 εκλ. τμήματα):

 1. Ζαχαριας Νικ. 3.529(41,23%)
 2. Νάστας Αντ. 2.439(28,49%)
 3. Νάκιας Φωτ. 1205 (14,08%)
 4. Καούρης Γεωρ. 996 (11,64%)
 5. Δέσκας Πέτρος 391 (4,57%)

Στον δεύτερο γύρο αναμετρώνται οι κ. Ζαχαριας και Νάστας.