Ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου και το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) συνδιοργανώνουν  την Τετάρτη 22 Μαΐου ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων».

Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 09.30 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΗ στην Αραβαντινού 6-8 στα Ιωάννινα.

Ο στόχος των εργασιών της είναι να ενημερωθούν οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Ώστε να υπάρχει περιβαλλοντικά ορθή και θεσμικά σύμφωνη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από κάθε δημόσιο και ιδιωτικό τεχνικό έργο, να προστατευθεί το περιβάλλον από τους παράνομους μπαζότοπους που υποβαθμίζουν το τοπίο, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς και εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ημερίδα περιλαμβάνει ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών.

Οι εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με σεμινάριο για τους συναδέλφους, σχετικό με τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και τη σύνταξη του απαιτούμενου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.