Ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείων και εγκαταστάσεων της Αστυνομίας Ηπείρου

Η ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείων της Ηπείρου  καθώς και εγκαταστάσεων της αστυνομίας στην Ήπειρο περιλαμβάνονται σε προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν η 6η ΥΠΕ, τα Γενικά Νοσοκομεία “Χατζηκώστα” Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, η Ελληνική Αστυνομία και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που θα γίνουν ανέρχονται στα 14.477.000,00 ευρώ ενώ στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων.

Τα πιο ενεργοβόρα κτήρια του τριτογενούς τομέα εξάλλου είναι τα Νοσοκομεία, τα οποία έχουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης. Στην πλειοψηφία των κτιρίων τα συστήματα ψύξης και μηχανικού αερισμού υπολειτουργούν, ενώ σε πολλούς χώρους τους δεν επικρατούν συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, με τις θερμοκρασίες των χώρων να είναι πολύ χαμηλότερες από τις πρότυπες.

Το έργο συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων Νοσοκομείων (υποδομές υγείας) και υποδομών της ΕΛ.ΑΣ. στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων.