Ανταποδοτικότητα ή Φορολογία (χαράτσι)

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: ΤΕΛOΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ*

Τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη είναι μηχανισμός χρηματοδότησης των δήμων για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν στους δημότες. Πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες αυτές, να μη τις υπερβαίνουν ( παροχή-αντιπαροχή ) και να επιμερίζονται ανάλογα με το βαθμό χρήσης τους. Διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας.
Επειδή το ύψος των δημοτικών τελών καθορίζονται με βάση τα χρήματα που εισπράττονται και όχι όσα με τις καταμετρήσεις και τους λογαριασμούς βεβαιώνονται, στο δήμο Ζηρού δεν έγινε μείωση τελών, διότι ο δήμος εισπράττει μόνο το 35 % των οφειλομένων! Αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν πάλι οι ίδιοι, οι συνεπείς…
Τα έργα της Αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού (Ε.Ε.Λ) ο δήμος Ζηρού τα κατασκεύασε με 100% χρηματοδότηση ( δωρεάν) και ως εκ τούτο δεν χρειάστηκε να συνάψει δάνεια, δεν έχει τοκοχρεολύσια και αποσβέσεις. Μόνο οι παροχές, τα φρεάτια όπου συνδέονται οι οικοδομές με την αποχέτευση, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και κοστίζουν στο δήμο 150-200 ευρώ το καθένα όπως προκύπτει από τα τιμολόγια μελέτης και την έκπτωσης της δημοπράτησης. Επειδή δε, κάθε φρεάτιο εξυπηρετεί δύο οικοδομές που μπορεί να αποτελούνται από μια ή και πολλές ιδιοκτησίες(διαμερίσματα ή και καταστήματα) το κόστος επιμερίζεται. Για τους παραπάνω λόγους το τέλος σύνδεσης των οικοδομών με την αποχέτευση που τώρα είναι 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε ιδιοκτησία μέχρι 100 τ.μ ,συν 4 ευρώ για τα επί πλέον των 100 τ.μ , για να θεωρηθεί νομίμως ανταποδοτικό, πρέπει να καθοριστεί στα 80 ευρώ περίπου ανά ιδιοκτησία όπως πιστεύουν αρκετοί καταναλωτές. Παράλληλα να ληφθεί μέριμνα για όσους συνδέθηκαν ήδη με το βιολογικό να τους επιστραφούν τα χρήματα που επιπλέον κατέβαλαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, είτε εφάπαξ με δάνειο που θα πάρει ο δήμος από το Τ.Π.κ.Δ., είτε και με συμψηφισμό στους λογαριασμούς ύδρευσης. Είναι δε μέγα λάθος να συγκρίνεται το τιμολόγιο του δήμου μας με αυτό της Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, γιατί εκεί λειτουργούν ΔΕΥΑ που έχουν πολλά έξοδα και μεγάλα τοκοχρεολύσια..
Στο δήμο Ζηρού ισχυρίζονται ότι το παραπάνω ανταποδοτικό τέλος προσδιορίστηκε κατόπιν τεχνοοικονομικής μελέτης που συνέταξαν και η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη γιατί το τέλος υπεβλήθηκε και στη Ν, Κερασούντα. Είναι επομένως σκόπιμο η μελέτη αυτή να δοθεί στη δημοσιότητα για να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η επιστημονική της τεκμηρίωση. Γι αυτό όσοι ψηφοφόροι – καταναλωτές δεν τους καλύπτει το «πίστευε και μη ερεύνα » πρέπει με αίτησή τους να ζητήσουν και να παραλάβουν από το δήμο Ζηρού την μελέτη αυτή ,να ζητήσουν τη γνώμη ειδικών και να πράξουν στις δημοτικές εκλογές ….αναλόγως . Επίσης το τέλος χρήσης αποχέτευσης πρέπει να υπολογίζεται διαφορετικά , γιατί το περισσότερο νερό που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στο δήμο μας δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές στο δήμο Ζηρού έπαιξε σημαντικό ρόλο το πρόβλημα με τους λογαριασμού ύδρευσης γι αυτό ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να ξεκαθαρισθεί άμεσα και τεκμηριωμένα εάν το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση είναι ανταποδοτικό ή χαράτσι . Να υπενθυμίσω ότι σε εκείνες τις εκλογές ο σημερινός δήμαρχος στο προεκλογικό του φυλλάδιο (Γ3. Αποχέτευση) έγραφε ότι ……. « θα κάνει μεγάλη μείωση του τέλους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης. Συγκεκριμένα θα ορίζεται ανά ΠΑΡΟΧΗ και όχι ανά διαμέρισμα……».
*πρώην δήμαρχος Φιλιππιάδας