Νέα περιβαλλοντικά έργα στην Άρτα από το ΕΣΠΑ

Νέα  περιβαλλοντικά-αντιπλημμυρικά έργα εντάσσονται στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με απόφάση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.
 Αναλυτικά οι πράξεις που εντάχθηκαν είναι οι εξής:

Δίκτυο ομβρίων (τμήματα) σε οικισμό Ν. Εργατικών- Κάτω Πόλη Άρτας Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα:

• Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης όμβριων, στην οδό Μητροπολίτου Πορφυρίου, με την κατασκευή δικτύου υδροσυλλογής σε μήκος 180 μ. και κατασκευή διώρυγας αποχέτευσης σε μήκος 40μ.

• Επέκταση δικτύου συλλογής και αποχέτευσης όμβριων στην Β’ Παράλληλη της Περιφερειακής Οδού, σε μήκος 250 μ. Φορέας Υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ Άρτας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.116.000 ευρώ. (Από αυτά η επιλέξιμη δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.720.000 € Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 396.000 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα) .