Γιώργος Στύλιος: Ανάπτυξη δεν υπάρχει…

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε ένα νόμο αναποτελεσματικό

Την αναποτελεσματικότητα και τα σοβαρά ζητήματα διαφάνειας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ανέδειξε στη Βουλή ο Γιώργος Στύλιος, συνυπογράφοντας σχετική ερώτηση  με 45 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα νόμο, τονίζουν οι Βουλευτές, που επιτρέπει την υποβολή πρότασης χωρίς εξασφαλισμένο χώρο επένδυσης, χωρίς απαιτούμενες άδειες ή εξασφαλισμένα κεφάλαια με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην είναι εφικτό να υλοποιηθούν ποτέ ορισμένα από τα επιχειρηματικά σχέδια.

Ως συνέπεια, τρία σχεδόν έτη μετά την ψήφιση του εν λόγω νόμου, ουσιαστικά δεν έχουν φτάσει χρήματα στην πραγματική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και αν υπήρχαν επιχειρήσεις που είχαν ολοκληρώσει το 100% του έργου, στην πραγματικότητα δε μπορούσαν μέχρι πριν λίγες ημέρες να υποβάλλουν αίτημα τελικού ελέγχου, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το πληροφοριακό σύστημα.

Επιπλέον, με πρωτοφανείς ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νόμο, εγείρονται σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και διαφάνειας. Υπάλληλοι δίχως γνώση του αντικειμένου, καλούνται να αξιολογήσουν επενδυτικά σχέδια με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία και η ορθή αξιολόγησή τους.

Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες, κονδύλια παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Οι ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν στα συρτάρια τις μελέτες για την ανάπτυξη.  Ο αναπτυξιακός νόμος, έχει ξεκάθαρα αποτύχει στη βασική αποστολή του: Την ανάπτυξη.