Ένωση Πολυτέκνων Άρτας: Δήμος χωρίς δημότες είναι πηγή χωρίς νερό…

Κοινωνούς σε μια σειρά ζητημάτων και προβλημάτων που απασχολούν τους πολύτεκνους της Άρτας, αναζητώντας παράλληλα και λύσεις σ’ αυτά, επιχειρεί να κάνει η Ένωση Πολυτέκνων Ν. Άρτας τους υποψήφιους Δημάρχους της πόλης, ζητώντας τους ταυτόχρονα να δεσμευτούν απέναντι σ’ αυτά, ώστε και οι πολύτεκνοι να έχουν σαφή εικόνα όσων αναγνωρίζουν το δίκαιο των αιτημάτων τους.

Μάλιστα, στην Ανοιχτή Επιστολή που δημοσιοποίησαν, επισημαίνουν χαρακτηριστικά πως «…Δήμος χωρίς δημότες, είναι πηγή χωρίς νερό»!

Τα αιτήματα της Ένωσης, πάνω στα οποία ζητούν την δέσμευση των υποψηφίων έχουν ως εξής:

Για τους πολυτέκνους (της πολυτεκνικής ιδιότητάς τους αποδεικνυόμενης με πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως και με πιστοποιητικό περί της πολυτεκνικής ιδιότητάς τους από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ):

1. Πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες

προϋποθέσεις .

2. Απαλλαγή από τα τροφεία των παιδιών τους που φοιτούν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως και απαλλαγή από τα ποσά για την φοίτησή τους στα ωδεία, στους αθλητικούς συλλόγους και σε κάθε άλλη δραστηριότητα των Δήμων ή των Νομικών Προσώπων του Δήμου, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις .

3. Χορήγηση εφ’άπαξ βοηθήματος ποσού αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου στην μητέρα που θα αποκτά το 4ο της τέκνο και θα έχει χαρακτηρισθεί πολύτεκνη, καθώς και όταν αυτή θ’ αποκτά το 5ο ή κάθε ένα επιπλέον τέκνο και το οποίο ποσό να μην είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις, σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ.

4. Κάλυψη των δαπανών του τοκετού, όπως και κάλυψη των δαπανών για τις πάνες του μωρού μέχρι δύο ετών τουλάχιστον, σε κάθε μητέρα που θα αποκτά το 4ο της τέκνο και θα έχει χαρακτηρισθεί πολύτεκνη, καθώς και όταν αυτή θ’ αποκτά το 5ο ή κάθε ένα επιπλέον τέκνο, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις .

5. Χρηματικά βοηθήματα για τα τέκνα των πολυτέκνων και τους ίδιους τους πολύτεκνους, που αριστεύουν στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο ή επιτυγχάνουν σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και με την προϋπόθεση ότι επέτυχαν με βαθμολογία πάνω από την βάση του 10 ή έλαβαν το πτυχίο τους από Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο ή το διδακτορικό τους, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις.

6. Καθιέρωση σταθερού ωραρίου για τις πολύτεκνες μητέρες –υπαλλήλους του Δήμου και να μην υποχρεώνονται σε υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις βεβαρυμένες οικογενειακές υποχρεώσεις τους.

7. Καθιέρωση από τους Δήμους τιμητικών εκδηλώσεων για τις μητέρες σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ που αποκτούν το 4ο τέκνο τους και θα έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνες, καθώς και όταν αυτές θ’ αποκτούν το 5ο ή κάθε ένα επιπλέον τέκνο τους, ώστε να γίνεται η σχετική προβολή και να καθίσταται ελκυστική και άξια σεβασμού η πολύτεκνη οικογένεια.

8. Σύμπραξη του Δήμου με τον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ για τη διανομή προϊόντων βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Υπ. Εργασίας και των σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

9. Συνεργασία του Δήμου με τον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ σε κάθε δράση κοινωνικής και οικογενειακής πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Και η Ανοιχτή Επιστολή καταλήγει: « Ευελπιστούμε, ότι εφόσον εκλεγείτε, θα εφαρμόσετε τα ανωτέρω δίκαια και απολύτως απαραίτητα μέτρα, διότι Δήμος χωρίς δημότες, είναι πηγή χωρίς νερό! Θα θέλαμε να είχαμε και τη δική σας άποψη που ευχαρίστως θα ανακοινώσουμε στα μέλη μας».