Ανισοβαρής για την Άρτα η κατανομή των νέων θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τον Μάϊο του 2018 στα πλαίσια των συζητήσεων για τη συνένωση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επισκέφθηκε την Άρτα ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου και παρουσία της Υπουργού Όλγας Γεροβασίλη υποσχέθηκε την ενίσχυση των νέων τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που θα ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 40 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Την συγκεκριμένη δέσμευση επανέλαβε και από το βήμα της Βουλής τον Αύγουστο 2018 κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τον Φεβρουάριο 2019 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η διάθεση των πρώτων  20 θέσεων ΔΕΠ από τις 40 που υποσχέθηκε ο κ. Υπουργός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα ανέμενε κανείς ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα ενίσχυε πραγματικά τα  4 τμήματα της Άρτας δίνοντας τους τις 10 θέσεις που είχαν υποσχεθεί. Ώστε πραγματικά να δημιουργηθεί ένας δεύτερος ισχυρός Πανεπιστημιακός Πόλος στην Άρτα και να ενισχυθούν τα τμήματα της Άρτας ώστε να φτάσουν σε αριθμό καθηγητών τα τμήματα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων που βρίσκονται στα Γιάνεννα.

Αντί αυτού η πρόταση, προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι να δοθούν μόλις 4 θέσεις μελών ΔΕΠ στα τμήματα της Άρτας. Είναι προφανές ότι αρχίζει η προσπάθεια εάν όχι υποβάθμισης, σίγουρα  μη ενίσχυσης των τμημάτων της Άρτας.

Η Άρτα έπαψε να είναι έδρα του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, το όνομα του ΤΕΙ Ηπείρου χάθηκε για πάντα και τώρα σιγά σιγά ξεκινά η ανισοβαρής ενίσχυση των τμημάτων των Ιωαννίνων σε σχέση με τα τμήματα της Άρτας.