Νέο ΔΣ στο 6ο Π.Τ. Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Η νέα σύνθεση της Τοπικής Διοίκησης του 6ου Π.Τ. Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, η οποία προέκυψε μετά την συνεδρίαση της Τοπικής Διοίκησης του 6ου Π.Τ. Ηπείρου  την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 έχει ως εξής:

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Τσιμπίκης

Αντιπρόεδρος:

Δημήτριος Λάμπρου

Γενική Γραμματέας:

Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου

Οικονομικός Επόπτης:

Χρήστος Κισσόπουλος

Μέλη:

Γεώργιος Γιολδάσης

 

Ιωάννης Πατούνας

 

Παναγιώτης Κοντράς