120 νέες επιχειρήσεις στην Άρτα

Έκρηξη ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων  παρατηρήθηκε το 2018 σε πανελλαδική κλίμακα, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά τα «λουκέτα» σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Σύμφωνα με αυτά, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων το 2018έφτασαν σε πανελλαδική κλίμακα τις 32.379, ενώ αντίθετα, οι διαγραφές  επιχειρήσεων ήταν μόλις 18.632.

Στο Επιμελητήριο της Άρτας οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων  το 2018 έφτασαν τις 120, ενώ οι διαγραφές ανήλθαν σε 28. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 14 εγγραφές, έναντι 3 διαγραφών στο τμήμα μεταποίησης, 41 εγγραφές έναντι 9 διαγραφών στο εμπορικό και 65 εγγραφές έναντι 16 διαγραφών στο τμήμα Υπηρεσιών.