Τιμή και σέβας, αλλά και συνέπεια στο δρόμο του…

Tου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΖΙΟΛΑ

 

Πολλοί επιδιώκουν, να μειώσουν και να παραμορφώσουν τη θέση του Α. Παπανδρέου για το ”Μακεδονικό”, μεταλλάσσοντας τα της ”Ενδιάμεσης Συμφωνίας” ή, μιλώντας, μάλιστα, απαξιωτικά για όσους τον επικαλούνται. Ο Α.Παπανδρέου, όμως, ήταν ξεκάθαρος.  Δεν ήταν μόνο το 1992 (Δεκέμβριος, με τον Κ.Καραμανλή, στο Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών).  Ήταν και το 1993 (και στον Λευκό Πύργο στη μνημειώδη εκείνη συγκέντρωση, αλλά και στην μοναδική, τελική προεκλογική συγκέντρωση του Οκτωβρίου 1993, στην Αθήνα).
Ήταν αι  στην συνέντευξη στο Καστρί, στους δημοσιογράφους, Γ. Παπουτσάνη και Στρ. Λιαρέλη. Ήταν και αμέσως μετά, το 1994, ως Πρωθυπουργός πλέον. Κανείς δεν περιφέρει τον Α. Παπανδρέου, όπως υποτιμητικά ορισμένοι λένε…  Τιμή και σέβας !  Ιδιαίτερα, – παρακαλούμε – τιμή και σέβας, και συνέπεια στο δρόμο του, από τους επισήμους εκπροσώπους.
Ούτε, βέβαια, η συνήθης γνωστή, αοριστόλογη έκφραση: «αλλάξανε οι συνθήκες, άλλες είναι σήμερα οι ανάγκες», λέει ή/και υποστηρίζει οτιδήποτε συγκεκριμένο. Κι όσοι τη διατυπώνουν αντιλαμβάνονται, αλλά κι ευρύτερα είναι συνειδητοπιημένο, ότι σήμερα, μετά από 25 χρόνια, αντοχής – σθένους του ελληνικού λαού και οικονομικής ελληνικής επιρροής στην περιοχή, οι συνθήκες για κείνον που άντεξε (=την Ελλάδα) και από τον οποίο ζητούν τη λύση (=την Ελλάδα) είναι πολύ καλύτερες.
Αυτή η σχιζοειδής κατάσταση όπου το 70% της Ελληνικής Κοινωνίας να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, γνήσια πατριωτική, από εκείνη στις υπάρχουσες ηγεσίες του πολιτικού κόσμου, πρέπει να αρθεί, με ριζικό επαναπροσανατολισμό των πολιτικών ηγεσιών σε εθνική -πατριωτική κατεύθυνση ανάλογη, ταυτόσημη με εκείνη της Ελληνικής Κοινωνίας. Αλλιώς το χάσμα εγκυμονεί, κινδύνους, πριν τις θεαματικές ανατροπές…
Στη τρέχουσα πολιτική, κια σε συνδυασμό, με τα προηγούμενα, τούτα σημαίνουν ότι οι παρακαταθήκες του Α.Παπανδρέου  (=”ούτε Μακεδονία, ούτε παράγωγα”) είναι ακόμα πιο επιτακτικές, αλλά και πιο ρεαλιστικές (=διαθέτουν πραγματικές, καλύτερες προϋποθέσεις υλοποίησης).
Η Ελλάδα αντί να νοθεύει τις θέσεις της, να αμβλύνει τη γραμμή της, να υπογράφει τον επεκτατισμό των γειτόνων της εναντίον της, οφείλει να ενισχύει τις θέσεις της,να τις διευρύνει και να τις αναβαθμίζει.  Αυτό έκανε πάντα ο Α.Παπανδρέου, πάντα, στα εθνικά θέματα.
Δεν υπάρχει λύση, με εθνικό περιεχέμενο, – με χαρακτήρα σύμφωνο με τα εθνικά συμφέρονυα κια τα πατριωτικά αισθήματα τους Ελληνικού Λαού – , δεν θα είναι κάν λύση, συνθέτη, ονομασία με χρήση του όρου-του ονόματος ”Μακεδονία”.