Ίδρυση Σχολής Μηχανικών στην Άρτα

Του

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΟΥ

 

 

 

Την περασμένη εβδομάδα ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την συνένωση του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά. Στο νέο Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε Σχολή Μηχανικών τετραετούς φοίτησης, την οποία αποδέχεται και το ΤΕΕ (όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί του στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής). Η Τεταρτοετούς διάρκειας σπουδές Μηχανικών στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό επίπεδο 6.

Τη νέα αυτή εξέλιξη, την ίδρυση Σχολής Μηχανικών στην Άρτα, θα πρέπει το ΤΕΙ Ηπείρου και η τοπική κοινωνία της Άρτας να αξιοποιήσουν και να διεκδικήσουν με σθένος .Στη νέα Σχολή θα ενταχθεί άμεσα το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο διαθέτει τόσο το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό όσο και την εμπειρία και διεθνή αναγνώριση των ερευνητικών του εργαστηρίων, στοιχεία ικανά για να καταστήσουν το Τμήμα πυρήνα της νέας Σχολής.

Η Σχολή Μηχανικών είναι απαραίτητη και θα δημιουργήσει ένα δυναμικό δίδυμο με την Γεωπονική Σχολή, της οποίας η ίδρυση έχει ήδη ανακοινωθεί, δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική είναι απαραίτητες και στον πρωτογενή τομέα.

Επιπροσθέτως, η Σχολή Μηχανικών έχει σημαντικές προοπτικές καθώς μελλοντικά μπορεί να συμπεριλάβει και νέα τμήματα., όπως το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και το Τμήμα Ηλεκτρονικής, των οποίων η ίδρυση παρότι είχε δημοσιευθεί με ΦΕΚ το 2009ποτέ δεν ξεκίνησε η λειτουργία τους για μικροπολιτικούς λόγους και στην συνέχεια λόγω της κρίσης ξεχάσθηκαν.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία, εάν θέλουμε να παραμείνει η Άρτα ένας Περιφερειακός Εκπαιδευτικός και Ερευνητικός Πόλος, στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης συνένωσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επομένως, η ίδρυση στην Άρτα, Σχολής Μηχανικών και μετεξέλιξη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. σε τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, κατά το πρότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα των τοπικών ιθυνόντων, αρχών, εκπροσώπων του ΤΕΙ καθώς και όλης της τοπικής κοινωνίας.