Απάντηση του δημάρχου Χρ. Τσιρογιάννη σε άρθρο της ΓΝΩΜΗΣ

|

Όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν εντάξει περισσότερους από ένα (1) Δήμους στο Στρατηγικό της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και δεν εφάρμοσαν το πληθυσμιακό όριο των 70.000 κατοίκων

 

 

 

 

Κύριε Διευθυντά,

Με αφορμή το δημοσίευμά σας στο φύλλο της εφημερίδας σας τη Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Καχριμάνης: Επιμένετε να προκαλείτε εντυπώσεις!» και προκειμένου να υπάρχει ολόπλευρη ενημέρωση των αναγνωστών σας, καθώς ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη του Δήμου Αρταίων για ένα τόσο σοβαρό θέμα, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

«Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 που εγκρίθηκε το Μάιο 2014 αναφέρεται για το πλήθος των στρατηγιών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια πως: «Μέχρι της εκδόσεως ειδικών οδηγιών και κατευθύνσεων της ΕΑΣ, θα εξεταστεί ενδεικτικά: (α) η κάλυψη με στρατηγικές ΒΑΑ των αστικών κέντρων που έχουν λειτουργική περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων, (β) η επιλογή έως δύο μόνον στρατηγικών ΒΑΑ σε εκείνες τις Περιφέρειες των οποίων ο αστικός πληθυσμός δεν ξεπερνά το 50% του συνολικού τους πληθυσμού»

Ο Δήμος Αρταίων έχει αποστείλει σειρά εγγράφων (με αρ. πρωτ. 14522/10-9-2014, 17423/20-10-2014, 6758/19-3-2015, 1927/9/4/2015) προς την Περιφέρεια Ηπείρου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με τα οποία ζητούσε επαλειμμένα να ενταχθεί ο Δήμος στο Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).

Mε το αρ. πρωτ. 1755/22-4-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» αναφέρεται ότι ο Δήμος Αρταίων λόγω του ότι έχει πληθυσμό μικρότερο από το όριο των 70.000 κατοίκων, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το εν λόγω πρόγραμμα. Επιπλέον, σε επικοινωνία που είχαμε με τη Διαχειριστική Αρχή ενημερωθήκαμε ότι το ποσό που θα δινόταν για το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα ήταν μικρό και επομένως δεν μπορούσε να κατανεμηθεί σε άλλους Δήμους πέραν του Δήμου Ιωαννιτών.

Όμως, διαπιστώσαμε ότι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν εντάξει περισσότερους από ένα (1) Δήμους στο Στρατηγικό της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και δεν εφάρμοσαν το πληθυσμιακό όριο των 70.000 κατοίκων και συγκεκριμένα:

α) η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει σαράντα (40) Δήμους στο ΒΑΑ.

β) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει εντάξει δεκατρείς (13) Δήμους στο ΒΑΑ.

γ) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εντάξει πέντε (5) Δήμους στο ΒΑΑ.

δ) η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχει εντάξει τρείς (3) Δήμους στο ΒΑΑ.

ε) η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εντάξει τρείς (3) Δήμους στο ΒΑΑ.

στ) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εντάξει τρείς (3) Δήμους στο ΒΑΑ,

ζ) η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει εντάξει δυο (2) Δήμους στο ΒΑΑ.. Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι για τη Λάρισα και το Βόλο (δύο πόλεις με πολύ μεγάλο πληθυσμό), ο προϋπολογισμός και για τους δύο (2) ανήλθε στα 26.000.000,00 €.

η) η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει εντάξει δύο (2) Δήμους στο ΒΑΑ.

θ) η Περιφέρεια Κρήτης έχει εντάξει δύο (2) Δήμους στο ΒΑΑ.

ι) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εντάξει δύο (2) Δήμους στο ΒΑΑ.

Μόνο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εντάξει ένα Δήμο, το Δήμο Ρόδου, και ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης που εκδόθηκε ανέρχεται περί τα 4.000.000,00 € .

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Ηπείρου ενέταξε μόνο το Δήμο Ιωαννιτών ο οποίος εκπόνησε Στρατηγικό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με προϋπολογισμό 50.000.000,00€ από τα οποία πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα χορηγηθούν τα 30.700.000,00 € από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβανόμενο την ανάγκη να εκπονηθεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Άρτα έλαβε τη αρ. 69/2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση με θέμα «Ανάγκη για ένταξη του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020» με το σκεπτικό που τη συνοδεύει.

Υπενθυμίζεται πως στα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΟΣΑΑ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου) ήταν ενταγμένοι και οι τέσσερις μητροπολιτικοί Δήμοι, ήτοι Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης, κάτι που προφανώς δεν συμβαίνει με το νέο ΕΣΠΑ.

Έτσι, στο πλαίσιο όλων των παραπάνω αιτηθήκαμε εκ νέου από την Περιφέρεια Ηπείρου και τους αρμόδιους φορείς και Επιτροπές, την τροποποίηση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020 με τη συμμετοχή και του Δήμου Αρταίων ως δικαιούχο Δήμο της Περιφέρειας Ηπείρου που θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αρταίων βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με το αίτημά μας ως Δήμος Αρταίων δεν επαιτούμε, αλλά απαιτούμε και διεκδικούμε ίση αντιμετώπιση της περιοχής μας στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου.

Σε ο, τι αφορά την θητεία μου στο Γραφείο του Περιφερειάρχη, όπως τονίζετε στο άρθρο σας, σας ενημερώνουμε ότι αν και ήμουν μέλος της αρμόδιας Επιτροπής, για το πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ε.Π. “Ήπειρος 2014 – 2020” ουδέποτε κλήθηκα σε συνεδρίαση της Επιτροπής.

Τέλος, στο άρθρο σας κινδυνολογείτε και αναφέρετε εντελώς άστοχα πως «αναγγέλλεται το τέλος της όποιας συνεργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με το Δήμο Αρταίων και φυσικά οι τελικοί αποδέκτες της μεγάλης ζημιάς που θα προκύψει είναι οι πολίτες της Άρτας που προσμένουν και στην βοήθεια της Περιφέρειας Ηπείρου, για το καλό του τόπου μας». Προφανώς και σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία παραμένει πολυεπίπεδη για το καλό του τόπου μας και δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο είναι μεμπτό ένας αιρετός να διεκδικεί για τον τόπο του και τους δημότες του, στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης και ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου.

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε τη δημοσίευση της παρούσας τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας σας.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ