Ένα διαμέρισμα ή η χαμένη τιμή του πορτοκαλιού…

Σήμερα η ίδια έκταση με πορτοκαλιές, δίνει στον παραγωγό, το πολύ οχτακόσια (800) ευρώ, χωρίς να είναι σίγουρο, αν τα χρήματα αυτά, θα τα λάβει ο παραγωγός…

 

 

 

 

Η συζήτηση με τον ηλικιωμένο κτηματία, δεν έγινε για να καταλήξει στο συμπέρασμα “και διηγώντας τα να κλαίς”, αλλά για να δώσει αφορμή προβληματισμού, για την επανεκκίνηση της παραγωγής στην περιοχή μας, με βασικό τίτλο η χαμένη τιμή του πορτοκαλιού.

Μας έλεγε λοιπόν ο συμπολίτης μας, πως το 1957 που απολύθηκε απ’ τον Στρατό επέστρεψε στην Άρτα και έχοντας χάσει τον πατέρα του, ανέλαβε την διαχείριση του κτήματος 36 στρεμμάτων, με πορτοκαλιές. Η τιμή του πορτοκαλιού ήταν τότε 11 δραχμές η οκά και με τα χρήματα, που έλαβε απ’ την συγκεκριμένη παραγωγή, αγόρασε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτι, το οποίο και έδωσε προίκα στην αδερφή του.

-Ιστορία μελαγχολίας;

Βεβαίως… Γιατί σήμερα η ίδια έκταση με πορτοκαλιές, δίνει στον παραγωγό, το πολύ οχτακόσια (800) ευρώ, χωρίς να είναι σίγουρο, αν τα χρήματα αυτά, θα τα λάβει ο παραγωγός…

Κάτι πρέπει να γίνει, θα συμφωνήσουμε άπαντες… Και θα μπορούσε να γίνει, αν οι παραγωγοί είχαν εκπροσώπηση, η οποία θα πάλευε με νύχια και με δόντια, για την χαμένη τιμή του τοπικού προϊόντος…