Δομικό συστατικό της νέας ΚΑΠ η συμβολαιακή γεωργία

 

Στους 23.000 τοποθετεί ο Χρ. Αντωνιάδης τους αγρότες που αναμένεται να ενταχθούν στα προγράμματα της Πειραιώς το 2015

 

 

Περισσότεροι από 14.000 παραγωγοί έχουν ωφεληθεί από την προσφορά ρευστότητας µέσω συµβολαιακής γεωργίας που τους παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς από την έναρξη των καλλιεργητικών δαπανών µέχρι και την τελική παράδοση του προϊόντος στις περισσότερες από 80 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο της τράπεζας, Χρ. Αντωνιάδη. Μάλιστα, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει οι χρηµατοδοτήσεις σε παραγωγούς και επιχειρήσεις υπερβαίνουν µέχρι σήµερα τα 400 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που αναµένεται να διευρυνθεί στα επόµενα χρόνια, αφού, σύµφωνα µε τον κ. Αντωνιάδη είναι βέβαιον ότι η αγροτική πολιτική όπως σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στηρίζει τη Συµβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία και τους συµβολαιοποιηµένους αγρότες.

 

 

-Τι εστί συµβολαιακή γεωργία;
Συµβολαιακή γεωργία είναι η δηµιουργία εµπορικών σχέσεων µεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων-συνεταιρισµών στη βάση υπογραφής συµβολαίων.

-Ποια είναι τα αντίστοιχα προγράµµατα που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς και τι ακριβώς προσφέρουν;
Το πρόγραµµα συµβολαιακής γεωργίας/κτηνοτροφίας αποτελεί καινοτόµο πρωτοβουλία, καθώς για πρώτη φορά οι συµφωνίες της συµβολαιοποιηµένης γεωργίας και κτηνοτροφίας υλοποιούνται µε την υποστήριξη µιας τράπεζας σε χρηµατοδοτικό  και σε επίπεδο συντονισµού. Ειδικότερα, καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και µεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγµένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων εµπορίας, µεταποίησης και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής.

-Πρόκειται στην ουσία για µια πολυεπίπεδη συνεργασία;
Η Πειραιώς λειτουργεί ως συντονιστής και χρηµατοδότης, συνάπτοντας δανειακή σχέση σε δύο επίπεδα: Με τον αγοραστή του προϊόντος φυτικής ή ζωικής παραγωγής, στον οποίο εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραληφθείσας πρώτης ύλης από τους παραγωγούς. Με τους παραγωγούς που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν συµβόλαιο µε τον παραπάνω αγοραστή, στους οποίου χορηγείται πίστωση για αναλήψεις-αγορές µε χρήση της κάρτας Συµβολαιακής  για να καλύψουν τις καλλιεργητικές ανάγκες τους. Επιπλέον, υπογράφονται συµβάσεις συνεργασίας µε επιχειρήσεις αγροεφοδίων- γεωπόνων και πρατήριων καυσίµων για την τοποθέτηση POS για αγορές µε χρήση της κάρτας.

-Ποια είναι τα οφέλη για τον αγρότη και την επιχείρηση;

Ο παραγωγός εξασφαλίζει τη ρευστότητα όταν τη χρειάζεται για να προχωρήσει στην αγορά των γεωργικών εφοδίων και να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιµές. Παράλληλα, ο αγοραστής, η µεταποιητική-εµπορική επιχείρηση, εξασφαλίζει τη ρευστότητα για να προχωρήσει στην αγορά της ποιοτικής πρώτης ύλης. Οι επιχειρήσεις, επιλέγοντας τη συνεργασία στο Πρόγραµµα Συµβολαιακής, είναι σε θέση να προσαρµόζονται ευκολότερα στις αυστηρές προδιαγραφές των αγορών, να διασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα, να ενισχύουν την ασφάλεια των προϊόντων, να βελτιώνουν την οργάνωσή τους, να ελαχιστοποιούν το διαχειριστικό τους κόστος, να προσαρµόζουν την προσφορά στη ζήτηση και τελικά να αποκτούν απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγορές υψηλών απαιτήσεων καθώς ευθυγραµµίζονται µε τις απαιτήσεις τους. Ενισχύεται δηλαδή ο εξαγωγικός προσανατολισµός τους, που αποτελεί ζητούµενο για την ελληνική οικονοµία.

-Τι αποδοχή είχε το πρόγραµµα στον ένα χρόνο λειτουργίας του;
Μέχρι σήµερα, περισσότεροι από 14.000 παραγωγοί έχουν ωφεληθεί από την προσφορά ρευστότητας που τους παρέχει η Τράπεζα σε όλα τα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου τους, από την έναρξη των καλλιεργητικών δαπανών µέχρι και την τελική παράδοση του προϊόντος στις περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς, στο πλαίσιο της συµβολαιακής. Οι χρηµατοδοτήσεις σε παραγωγούς και επιχειρήσεις υπερβαίνουν ως σήµερα τα 400 εκατ. ευρώ.

-Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την πορεία του προγράµµατος;
Όσον αφορά το ποσοτικό σκέλος, στόχος µας για το επόµενο έτος είναι να διπλασιάσουµε τις συνεργασίες, φτάνοντας τις 200. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους από 23.000 παραγωγούς να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος.

-Αναφέρατε το κόστος παραγωγής. Πώς µπορεί µια πιστωτική κάρτα να το περιορίσει;
Καταλαβαίνω ότι γίνεται συχνά σύγχυση µεταξύ της κάρτας συµβολαιακής γεωργίας και της πιστωτικής, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν είναι ίδιες ως προς το σκοπό χρηµατοδότησης και το επιτόκιό τους. Ειδικότερα, σε αντίθεση µε την πιστωτική, αυτή της συµβολαιακής δεν χρηµατοδοτεί καταναλωτικές ανάγκες. Είναι µια «επαγγελµατική» κάρτα µετρητοίς που ενσωµατώνει ένα κεφάλαιο κίνησης το οποίο χρηµατοδοτεί τις πάσης φύσεως καλλιεργητικές δαπάνες ή εκτροφής. Η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι µόλις 6,95% για το ποσό που χρησιµοποιεί ο παραγωγός, επιτόκιο από τα χαµηλότερα της αγοράς των επαγγελµατιών.

-Εκτός από τη συµβολαιακή και τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Πειραιώς προς τους αγρότες, πως µπορεί να αξιοποιηθεί η ΚΑΠ µέχρι το 2020, την οποία έχει αναλάβει η Τράπεζα, ώστε να ενισχύσετε τον πρωτογενή αγροτικό τοµέα;
Τα περίπου 18 – 20 δισ. ευρώ της νέας ΚΑΠ κατά την προσεχή επταετία, µπορούν να συµβάλλουν µε σύνθετες κινήσεις στην αναγέννηση του αγροτικού τοµέα, µε τη µορφή της βοήθειας των δηµιουργικών αγροτών στα επαγγελµατικά τους προβλήµατα και ενισχύοντας την επιχειρηµατική αντίληψη που θα πρέπει να διέπει το παραγωγικό τους κύκλωµα.

 

Συνέντευξη στον Αντώνη Μπικάκη από το 465ο φύλλο της εφημερίδας «Agrenda»