Και διαχειριστική επάρκεια στο Αστικό ΚΤΕΛ Άρτας

Η επιδίωξη της ανάπτυξης

και της ποιότητας αποτελεί

βασικό στόχο του Αστικού

Κ.Τ.Ε.Λ. Άρτας

 

Το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Άρτας στα πλαίσια της υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων για συνεχή βελτίωση της οργανωτικής του δομής, της απόδοσης και της λειτουργικότητας της επιχείρησης προχώρησε στην εφαρμογή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.

Η συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία και την εφαρμογή του συστήματος στο Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Άρτας αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία συμβούλων Euroaction A.E

Ειδικότερα η εξειδικευμένη σε συστήματα διαχείρισης συνεργάτης της εταιρίας Euroaction A.E. κα Αλεξάνδρα Σουγλή σε συνεργασία με το προσωπικό της εταιρίας εκπόνησαν τη μελέτη, τεκμηρίωσαν τις διαδικασίες και όρισαν τα έντυπα που απαιτούνται στην υλοποίηση των έργων που προτίθεται η εταιρία να υλοποιήσει.

Καρά την επιθεώρηση παρευρέθησαν ο κ. Σακκάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Άρτας ,ο κ. Κάλλιας Τηλέμαχος μέλος της ομάδας προγραμματισμού και υλοποίησης των έργων του Αστικού Κ.Τ.ΕΛ. Άρτας, ο κ. Μπουζάνης Λάμπρος μέτοχος του Αστικού ΚΤΕΛ Άρτας Α.Ε., η κα. Αλεξάνδρα Σουγλή και ο Διευθυντής Βορείου Ελλάδος της «EUROCERT Α.Ε» κ. Αναστάσιος Σταφυλίδης.

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στα γραφεία του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Άρτας μετά την αξιολόγηση της έκθεσης των επιθεωρητών από την «EUROCERT Α.Ε» έγινε η απονομή του Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας το οποίο παρέλαβε ο κ. Σακκάς Κωνσταντίνος.

Ο κ. Σακκάς μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η επιδίωξη της ανάπτυξης και της ποιότητας αποτελεί βασικό στόχο του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Άρτας, αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού του σχεδιασμού και ειδικότερα όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που διαχειρίζεται και υλοποιεί. Η υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών, την ομαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας, συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Άρτας, σήμερα και στο μέλλον».