Παγκόσμια Ημέρα των Αρχείων

 

Τα Αρχεία της Άρτας είναι πηγές μοναδικές και ζωτικές για τα άτομα και την κοινωνία μας

 

 

 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας των Αρχείων, είναι μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχτεί η χρησιμότητα και η σπουδαιότητα των αρχείων στην κοινωνία. Αρχειακά τεκμήρια είναι το αρχειακό υλικό αδιακρίτως χρονολογίας, σχήματος και ύλης το οποίο διατηρήθηκε από τους δημιουργούς του, τους κατόχους του ή από κάποιο αρχειακό φορέα, εξαιτίας της νομικής αξίας ή της διαρκούς ιστορικής σημασίας του.

Τα Αρχεία της Άρτας είναι πηγές μοναδικές και ζωτικές για τα άτομα και την κοινωνία μας. Είναι μέρος της ταυτότητας του νομού μας και αποτύπωσης του ιστορικού του γίγνεσθαι ανά τους αιώνες. Είναι κρίσιμα για τον καταλογισμό των πράξεών μας σαν τοπική κοινωνία. Είναι η κιβωτός της συλλογικής μας μνήμης και κληρονομιάς και το όχημα μεταφοράς της ιστορίας μας από γενιά σε γενιά.

Τα Αρχεία διατίθενται και αξιοποιούνται όχι μόνο από τους ερευνητές και μελετητές από το χώρο των επιστημών αλλά και από το ευρύ κοινό.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Αρχείων, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Άρτας και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο, στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.