85 εκατ. από την Ε.Ε για τη μετανάστευση το 2013 στην Ελλάδα

Γ. Παπανικολάου: Η ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης απαιτεί και πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 

 

 

Σε 85 εκατ. ευρώ ανέρχεται συνολικά για το 2013 η κατανομή των κονδυλίων για την Ελλάδα στο πλαίσιο των τεσσάρων Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», σύμφωνα με απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων κα. Σ. Μάλμστρομ, στον ευρωβουλευτή  της Ν.Δ. Γεώργιο Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα, οι πόροι  για την χώρα μας κατανέμονται ως εξής:

Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων: 42,5 εκατ. ευρώ.

Ταμείο Επιστροφής: 35,3 εκατ. ευρώ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων: 3,2 εκατ. ευρώ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών: 4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται εξάλλου ότι για την πολυετή δημοσιονομική περίοδο 2007 – 2013, η Ελλάδα καλείται αθροιστικά να αξιοποιήσει περίπου 322 εκ. ευρώ από τα τέσσερα ταμεία – περισσότερα από 180 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΕ), 86 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Επιστροφής, 35 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες III (ΕΤΠ) και 21 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΤΕ) – κονδύλια, τα oποία όπως διαμηνύει και διαβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η εντατική προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και  ένα περίπου μήνα στον τομέα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης ενισχύεται από τους πόρους που αναμένεται να αποδεσμευθούν από τα αντίστοιχα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία. Είναι σαφές πως η ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης απαιτεί και πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προσφέρονται για αυτό τον σκοπό και που ξεπερνούν συνολικά τα 320 εκ. ευρώ, ενώ η προσπάθεια τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ενταθεί περαιτέρω καθώς στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. (2014-2020) οι πόροι για τον συγκεκριμένο πυλώνα αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 40%. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης αλλά και η προσωπική δέσμευση του Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια αποτελούν εγγύηση για την αξιοποίησή τους».