ΕΟΠΥΥ: Συνταγογράφηση στα ΚΑΠΗ των δήμων

 

Ο γιατρός θα συνταγογραφεί μόνο για χρόνια νοσήματα και συνεχιζόμενη θεραπεία

 

 

 

Στη διάθεση ιατρικού προσωπικού στα ΚΑΠΗ των δήμων, προκειμένου να γίνεται συνταγογράφηση σε χρονίως πάσχοντες, προτίθεται να προχωρήσει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο που απέστειλε στους δημάρχους και τις νομαρχιακές και τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ.

Για το λόγο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ σημειώνει ότι θα πρέπει οι δήμοι:

•να αποστείλουν στο διευθυντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής του, το μητρώο των μελών του ΚΑΠΗ – για τα οποία μέλη μόνο θα γίνεται η συνταγογράφηση, και

•να ενημερώσουν το διευθυντή της Μονάδας Υγείας της περιοχής του εάν διαθέτουν ιατρικό προσωπικό και με ποια σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που ο δήμος διαθέτει πάνω από έναν γιατρό, θα ανατεθεί σε έναν αυτούς η συνταγογράφηση.

Όπως σημειώνει το Ταμείο, «ο γιατρός θα συνταγογραφεί μόνο για χρόνια νοσήματα και συνεχιζόμενη θεραπεία, κυρίως τρίμηνες συνταγές. Συνεπώς, δε θα αλλάζει αγωγή, δε θα προσθέτει φάρμακα και δε θα αναθέτει τη συνταγογράφηση σε τρίτους.

»Εκτός από τη σφραγίδα του γιατρού (σφραγίδα Μονάδας Υγείας όταν ο γιατρός διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ ή προσωπική σφραγίδα όταν ο γιατρός διατίθεται από το δήμο) θα υπάρχει και σφραγίδα που θα αναγράφει το ΚΑΠΗ και το δήμο από τον οποίο γίνεται η συνταγογράφηση, ώστε να μπορεί να ελέγχεται από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ».

Ο γιατρός που θα διατίθεται από το Ταμείο δε λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για την συνταγογράφηση, ενώ σε κάθε δήμο θα διατίθεται ένας μόνο γιατρός, κατά προτίμηση Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής. Ο γιατρός ορίζεται για μία ημέρα την εβδομάδα από την οποία εξαιρείται από τα ραντεβού του με ευθύνη του διευθυντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ.