ΔΗΜΑΡ: Ευρώ και σταδιακή απαγκίστρωση από τις επιπτώσεις του Μνημονίου οι όροι για συνεργασία

ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με «όλες τις προοδευτικές δυνάμεις»

 

 

 

 

 

Ανοιχτή σε συνεργασία με «όλες τις προοδευτικές δυνάμεις» είναι η Δημοκρατική Αριστερά, τόνισε ο Πρόεδρος του κόμματος Φώτης Κουβέλης, παρουσιάζοντας την πολιτική πρόταση του κόμματός του.
Ο Φώτης Κουβέλης, τόνισε ότι η πρόταση της ΔΗΜ.ΑΡ απευθύνεται σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, με την προϋπόθεση ότι αυτές, θα μετακινηθούν από τις θέσεις του, ώστε να επιτευχθεί συνεργασία.
Ο κ. Κουβέλης ξεκαθάρισε ότι ότι το κόμμα του επιλέγει τον «αγώνα εντός της ευρωζώνης για ανάπτυξη ενός σχεδίου άμεσων αλλαγών με διαφορετικό πολιτικό περιεχόμενο και τροποποιήσεις του συμφωνημένου πλαισίου»

Σημείωσε, ότι «ΔΗΜΑΡ είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τη δύναμη που θα τις δώσει ο λαός για παρέμβαση στις μετεκλογικές διαδικασίες είτε από θέσεις προγραμματικής αντιπολίτευσης είτε από θέσεις συμμετοχής σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αποδέχεται την πρόκληση για μια κυβερνώσα αριστερά. Είναι ανοικτή σε συνεργασίες με την προϋπόθεση ότι θα υπηρετούν την αλλαγή των πολιτικών και όχι ευκαιριακές συμπράξεις για τη νομή της εξουσίας ή τη συνέχιση με άλλο τρόπο των ίδιων πολιτικών.
Οι προϋποθέσεις που θέτει η ΔΗΜΑΡ είναι:

Σύμπτωση σε προοδευτικό πρόγραμμα

Φερέγγυες πολιτικές και αξιόπιστα πρόσωπα για την εφαρμογή του

Πιό συγκεκριμένα, κάλεσε  «όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου» σε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική και προγραμματική βάση:

•Συμμετοχή στην Ευρωζώνη και το ευρώ

•Παράλληλη δέσμευση για σταδιακή απαγκίστρωση από τις επαχθείς για τους εργαζόμενους και τους πολίτες ρυθμίσεις του μνημονίου, με αναθεώρηση του στη βάση των τροποποιήσεων και του προγραμματικού πλαισίου άμεσων παρεμβάσεων.

•Στον πυρήνα της προγραμματικής πρότασης της Δημοκρατικής Αριστεράς βρίσκονται 4 βασικές πτυχές, που είναι οι εξής:
•Αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής λιτότητας, διαφορετικά μέτρα ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος που στοχεύουν στο δίκαιο επιμερισμό των βαρών με αυξημένη συμμετοχή των κατεχόντων και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
•Αντιμετώπιση του κινδύνου παράλυσης της
ü οικονομίας, αναπτυξιακή ώθηση απαλλαγμένη από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, προώθηση μιας νέου τύπου ανάπτυξης με απασχόληση, οικονομική δημοκρατία και περιβαλλοντική προστασία.
Άμεση λήψη
ü μέτρων ανακούφισης του πληθυσμού, δημιουργία άμεσου δικτύου •κοινωνικής προστασίας και ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους ώστε να γίνει δίκαιο, σύγχρονο και αποτελεσματικό.
•Λήψη μέτρων για την
ü αναδιοργάνωση των τομέων υγείας , παιδείας, πολιτισμού, ασφάλειας αφενός ως δικαιωμάτων και αφετέρου ως συστατικών στοιχείων της διαδικασίας ανάταξης της ελληνικής κοινωνίας
•Ανατροπή του πολιτικού συστήματος και των κατεστημένων, ριζική αναδιοργάνωση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

«Η πρόταση μας, κατέληξε ο κ. Κουβέλης, προϋποθέτει σοβαρές μετατοπίσεις προγραμματικού χαρακτήρα από τις δυνάμεις στις οποίες απευθύνεται και αυτό θα διευκολυνθεί από την αλλαγή των συσχετισμών. Η ενίσχυση της ΔΗΜΑΡ δεν αποτελεί στενό εγωιστικό κομματικό στόχο αλλά ανοίγει τον δρόμο για στέρεες και βιώσιμες συνεργασίες σε προοδευτική κατεύθυνση».