Συνολικά 15 οι υποψήφιοι αγοραστές της Δωδώνης

 

 

Τι ανακοίνωσε η Αγροτική Τράπεζα για την διαδικασία πώλησης 

 

 

 

 

Συνολικά 15 υποψήφιοι, εκ των οποίων οκτώ διεθνείς εταιρείες και επτά ελληνικές, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του πακέτου μετοχών που κατέχει η ΑΤΕ στη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη. Αναλυτικά, στη σχετική της ανακοίνωση η ΑΤΕ αναφέρει τα εξής:

«Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. υπέβαλαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον δεκαπέντε (15) συνολικά υποψήφιοι, εκ των οποίων οκτώ (8) διεθνείς εταιρείες και επτά (7) ελληνικές, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας των ΕΑΣ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας και Άρτας – Φιλιππιάδας. Η σχετική διαδικασία συνεχίζεται όπως προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πωλήτρια ΑΤΕ έγινε αποδέκτης του ενδιαφέροντος πολλών επιχειρήσεων για να συμμετάσχουν στο αρχικό μη δεσμευτικό στάδιο του διαγωνισμού. Μεταξύ των εταιριών αυτών εκτιμάται ότι βρίσκονται τρεις μεγάλες ξένες γαλακτοβιομηχανίες, η Arla, η Lactalis και η Friesland. Από την ελληνική πλευρά συμμετέχουν η «Όλυμπος» των Αφών Σαράντη, η βιομηχανία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων «Ήπειρος», επενδυτικό σχήμα υπό τον εφοπλιστή Β. Ρέστη, πιθανώς και η εταιρία «Μινέρβα» κ.ά.

Στο μεταξύ όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΑΣ Ιωαννίνων, «από τις πωλούμενες και φερόμενες ως κυριότητος της ΑΤΕ 2.750.484 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΔΩΔΩΝΗ», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,77% του συνόλου των μετοχών της, εκατόν σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερεις (140.584) μετοχές, αντιστοιχούσες σε ποσοστό 7,77%, έχουν αποκτηθεί από την ΑΤΕ ακύρως και κατά παράβαση ρητής απαγόρευσης του ν.δ. 4087/1960. Για το λόγο αυτό έχουν ασκηθεί οι από 7/03/2012 αγωγές των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας αντιστοίχως , η συζήτηση των οποίων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων έχει ορισθεί για τις 4/4/2013, και με τις οποίες ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων αγοράς, με τις οποίες η ΑΤΕ φέρεται να απέκτησε τις προαναφερόμενες 140.584 (7,77 %) μετοχές της «ΔΩΔΩΝΗ».