Ρύθμιση οφειλών εργαζομένων

 

 

Τροπολογία σαράντα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και οι κ.κ. Τσιρώνης και Στασινός

 


40 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Άρτας Δημήτρης Τσιρώνης και Παύλος Στασινός, κατέθεσαν σήμερα πρόταση για την ενσωμάτωση διάταξης στο υπό συζήτηση πολυνομοσχέδιο με την οποία παρέχονται διευκολύνσεις σε δημοσίους υπαλλήλους για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους προς πιστωτικά ιδρύματα. Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά όσους εργαζόμενους στο δημόσιο τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας, καθώς και σε όσους υφίστανται μειώσεις των αποδοχών τους τουλάχιστον κατά 20% λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου.

Συγκεκριμένα, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις δανείων δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστεί ένα από τα ακόλουθα:

α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος,

β) αναστολή κατά τη διάρκεια της εφεδρείας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση και

γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου για τρία χρόνια.

Για τις ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζεται το επιτόκιο της σύμβασης.

Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται μια ουσιαστική βοήθεια σε εργαζόμενους που υφίστανται μία απρόβλεπτη ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν, χωρίς τη δική τους υπαιτιότητα, στις δανειακές τους υποχρεώσεις.